EN

Adres teatru

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
31-023 Kraków
pl. Św. Ducha 1
centrala: + 48 12 424 45 00, + 48 12 424 45 11, + 48 12 424 45 44 
e-mail: kancelaria@teatrwkrakowie.pl 

Numer konta bankowego:
Pekao SA III oddział w Krakowie
21 1240 2294 1111 0010 1739 3880 

NIP: 675 00 07 191 
REGON: 000278818