EN

Audiospacery

Kim są ludzie niewidoczni w teatrze? Gdy kończy się przedstawienie, oklaskujemy grających na scenie aktorów, tymczasem ten wieczór zawdzięczamy całej – czasami bardzo dużej – grupie pracowników. Jednym z nich jest inspicjent. To osoba, która przejmuje od reżysera spektakl po premierze i realizuje go w kolejne repertuarowe wieczory.

Audiospacer z inspicjentami teatralnymi odbywa się w kulisach Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ulicy Rajskiej 12 w Krakowie. Każdy z uczestników wybiera jedną z trzech ścieżek dźwiękowych nagraną przez trzech różnych inspicjentów i postępuje zgodnie z instrukcjami, które słyszy przez słuchawki. Po audiospacerze odbywa się spotkanie z inspicjentem i możliwość rozmowy na temat tej ciekawej pracy.

Audiospacery są organizowane po uprzednim ustaleniu godziny i daty, kontakt: mpawlik@teatrwkrakowie.pl