EN
image/svg+xml

POIŚ

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie uzyskał dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej.

W ramach:
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 
Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego oraz zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozwój kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki. W ramach dofinansowania zostanie zakupiony sprzęt oraz wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej przez Teatr. Planujemy m.in. modernizację scenotechniki na Dużej Scenie, zakup podłogi obrotowej, wymianę foteli na widowni Dużej Sceny, zakup oświetlenia i nagłośnienia, sprzętu do mappingu oraz sprzętu multimedialnego.

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju, jako Instytucja  Zarządzająca projektem opracowało i udostępniło dla wszystkich narzędzie informatyczne, które umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu  wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia  finansowego poprzez specjalny adres  e-mail nadużycia.POIS@mr.gov.pl  lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

 

Formularz dostępny pod linkiem https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ 

 

Portal Funduszy Europejskich >

Program Infrastruktura i Środowisko >