EN

Regulamin na czas COVID-19 >>

Zasady przebywania w Słowaku:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU TEATRALNYM W CZERWONEJ STREFIE


1. Teatr otwieramy dla widzów na pół godziny przed planowanym wydarzeniem.

2. Obsługa widowni skieruje do wyznaczonych drzwi wejściowych w zależności od miejsca wskazanego na bilecie celem udrożnienia ciągów komunikacyjnych i uniknięcia kolejek. Prosimy o zachowanie na terenie teatru dystansu społecznego min. 1,5 m.

3. Bilety sprawdzane są bezdotykowo, a nasza obsługa pracuje w rękawiczkach i przyłbicach.

4. Przy wejściach umieszczone są pojemniki ze środkiem do obowiązkowej dezynfekcji dłoni.

5. Na terenie teatru obligatoryjne jest zasłanianie ust i nosa. W kasie teatru można kupić maseczki.

6. Obsługa ma prawo odmówić wejścia do teatru osobie wykazującej objawy choroby, stwarzającej możliwość zarażenia pozostałych uczestników wydarzenia.

7. Udostępniamy 25% miejsc na widowni.

8. Na scenach MOS i DOM MACHIN miejsca są nienumerowane, obsługa wskaże miejsca możliwe do zajęcia.

9.DUŻA SCENA: W związku z ograniczeniami na widowni obsługa wskaże miejsce możliwe do zajęcia w wykupionym sektorze. Miejsce może różnić się od numeru wskazanego na bilecie. Postaramy się by były to niewielkie zmiany, w obrębie sektora, z zachowaniem bezpieczeństwa i komfortu.

10. Wszystkie toalety są dostępne, znajdują się tam środki do dezynfekcji dłoni i papierowe ręczniki. Klamki i krany oraz sanitariaty są przemywane środkiem dezynfekującym przed, w trakcie i po wydarzeniu.

11. Zalecamy płatności w formie bezgotówkowej, zachęcamy do zakupów biletów on-line na www.teatrwkrakowie.pl

12. Zakazany jest wstęp do teatru osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności).

13. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie składane jest przy wejściu na wydarzenie lub przy zakupie biletu on-line.

14. Informujemy, iż w budynku głównym przy Placu św. Ducha 1 trwają prace remontowe, przepraszamy za niedogodności z tym związane. Robimy wszystko, aby ulepszać infrastrukturę dla Państwa.

15. Zakup biletu i uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.