EN

Regulamin na czas pandemii >>

Zasady przebywania w Słowaku:1. Teatr otwieramy dla widzów na pół godziny przed planowanym wydarzeniem.

2. Obsługa widowni skieruje do wyznaczonych drzwi wejściowych w zależności od miejsca wskazanego na bilecie celem udrożnienia ciągów komunikacyjnych i uniknięcia kolejek. Prosimy o zachowanie na terenie teatru dystansu społecznego min. 1,5 m, w kolejce do wejścia lub kas min. 2 m.

3. Bilety sprawdzane są bezdotykowo, a nasza obsługa pracuje w rękawiczkach i przyłbicach.

4. Przy wejściach umieszczone są pojemniki ze środkiem do obowiązkowej dezynfekcji dłoni.

5. Na terenie teatru obligatoryjne jest zasłanianie ust i nosa. W kasie teatru można kupić maseczki.

6. Obsługa ma prawo odmówić wejścia do teatru osobie wykazującej objawy choroby, stwarzającej możliwość zarażenia pozostałych uczestników wydarzenia.

7. Udostępniamy 50% miejsc na widowni - co drugie miejsce w każdym rzędzie. Wyjątkowo  możliwość zajęcia miejsc obok siebie mają osoby z niepełnosprawnością w towarzystwie asystenta.

8. Miejsca na widowni na scenach MOS i DOM MACHIN są nienumerowane, obsługa wskaże miejsca możliwe do zajęcia.

9. Wszystkie toalety są dostępne, znajdują się tam środki do dezynfekcji dłoni i papierowe ręczniki. Klamki i krany oraz sanitariaty są przemywane środkiem dezynfekującym przed, w trakcie i po wydarzeniu.

10. Zalecamy płatności w formie bezgotówkowej, zachęcamy do zakupów biletów on-line na www.teatrwkrakowie.pl

11. Zakazany jest wstęp do teatru osób przebywających na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazujących cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności).

12. Uczestnik wydarzenia oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie składane jest przy wejściu na wydarzenie lub przy zakupie biletu on-line.

13. Zakup biletu i uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.