EN

Promocja wydawnictwa „Myśląca Ręka” 2017-2020

Najbliższe terminy

Termin → 10 grudnia, godz. 16:00
Miejsce → Dom Rzemiosł Teatralnych, ul Radziwiłłowska 3
Prowadząca → Małgorzata Szydłowska - scenografka, wicedyrektorka Teatru Łaźnia Nowa, kuratorka i pomysłodawczyni cyklu edukacyjnego „Myśląca ręka”.

Wydawnictwo ukaże się w formie książkowej. Będzie zawierało dokumentację projektu: kalendarium dotychczasowych działań warsztatowych i edukacyjnych, dokumentację fotograficzną, wywiady przeprowadzone z rzemieślnikami pracującymi w Teatrze im. J. Słowackiego przybliżające ich sylwetki i tajniki ich rzemiosła, opracowania naukowe i wnioski badawcze, opracowane na podstawie ankiet (pkt. 4) oraz teksty autorytetów z dziedziny teatru. 


Wśród autorów, których teksty ukażą się w wydawnictwie, znajdą się m.in.:

Prof. Małgorzata Sugiera – profesor w Katedrze Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Wydziału Dramatu i Reżyserii.  

Prof. Paweł Dobrzycki – scenograf teatralny, architekt i malarz. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Prof. Diana Poskuta-Włodek – teatrolog, która aktualnie sprawuje opiekę nad archiwum Teatru im. Juliusza Słowackiego.

Maciej Wojtyszko – reżyser teatralny i filmowy, pisarz, autor sztuk.

Wydawnictwo będzie również zawierało słowniczek podstawowych terminów teatralnych i przedmiotów, które znalazły się w scenariuszach prowadzonych warsztatów, tj.: kulisy, kreza, kurtyna, zapadnia, interkom, proscenium i wiele innych.

Planowany nakład – 300 egzemplarzy. Publikacja będzie bezpłatnie dystrybuowana w teatrach i innych instytucjach kultury w całej Polsce.

Część publikacji będzie stanowiło kalendarium warsztatów, które odbyły się w Teatrze w Krakowie im J. Słowackiego w latach 2017-2020, których scenariusze opracowała Małgorzata Szydłowska, kuratorka projektu „Myśląca Ręka”. W ramach cyklu zrealizowano 60 scenariuszy warsztatów.  W wydawnictwie znajdzie się foto-galeria wraz z opisem tematów z którymi zapoznali się uczestnicy warsztatów.

Sylwetki rzemieślników teatru przybliżą wywiady i rozmowy, przeprowadzone z pracownikami zaplecza Teatru w Krakowie im. J. Słowackiego w latach 2017-2020.

W wydawnictwie znajdzie się również opracowanie historyczne, ukazujące rolę Teatru im J. Słowackiego w edukacji rzemieślników teatralnych na początku XX-tego wieku.

Czytaj wszystko