EN

Teatr XXI wieku

Cykl międzynarodowych konferencji i warsztatów teatralnych realizowanych we współpracy z 9 najważniejszymi i najprężniej działającymi teatrami Europy Wschodniej i Zachodniej (z Niemiec, Włoch, Francji, Ukrainy, Czech, Litwy i Rosji) organizowany z inicjatywy Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Projekt finansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy


Projekt został podzielony na trzy etapy: Tekst w Teatrze XXI wieku, Sztuka aktorska XXI wieku oraz Przestrzeń sceniczna współczesnego teatru.

W 2011 r. zrealizowana została jego pierwsza część, poświęcona przemianom form dramatycznych w odniesieniu do nowych koncepcji polityczności teatru. W jej ramach odbyły się dwa trzydniowe warsztaty dramaturgiczne prowadzone przez wybitne osobowości europejskiego teatru: 2-4 grudnia 2011 - Stefanie Carp z Niemiec oraz 6-8 grudnia 2011 - Nikołaj Kolada z Rosji.

Natomiast w dniach 12-14 grudnia br. w foyer Teatru odbyła się międzynarodowa konferencja Tekst w teatrze XXI wieku pod hasłem Tekst, zdarzenie i odpowiedzialność w najnowszym teatrze. Wzięli w niej udział przedstawiciele dziewięciu znakomitych teatrów europejskich: Volksbühne (Niemcy), Piccolo Teatro di Milano (Włochy), La Rose des Vents (Francja), Svandovo Divadlo Na Smichove (Republika Czeska), Teatr "Sovremiennik" (Rosja), Teatr im. E. Wachtangowa (Rosja), Lwowski Akademicki Teatr Voskresinnia (Ukraina), Kijowski Akademicki Teatr Młody (Ukraina) i Państwowy Teatr Młody Litwy (Litwa) oraz wybitni eksperci: Iwan Wyrypajew, Małgorzata Sugiera i Mateusz Borowski, a także goście specjalni (m.in. Jacek Kopciński - red. naczelny miesięcznika "Teatr"). Moderatorami dyskusji byli znakomici teoretycy teatru i krytycy: Paweł Sztarbowski (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie) i Marcin Kościelniak ("Didaskalia").


Wydarzenia w 2012 r. :

  • 4 wyjazdy studyjne do zagranicznych teatrów partnerskich w Berlinie, Mediolanie i Moskwie - luty/październik 2012
  • 2 warsztaty (6-dniowe) pod hasłem Aktor w teatrze XXI wieku - prowadzone przez: Iwana Wyrypajewa i Karolinę Gruszkę (1 - 6 maja 2012) oraz Leszka Bzdyla - (14-19 maja)
  • 3-dniowa konferencja panelowa pod hasłem Aktor w teatrze XXI wieku - „Aktor: ciało i głos w najnowszym teatrze” z udziałem ekspertów: Marka Geurdena z Teatru Jana Fabre’a (Belgia) i Andrzeja Seweryna (Polska), (29-31 maja)
  • 3-dniowa konferencja panelowa pod hasłem „Przestrzeń sceniczna we współczesnym teatrze” - „Sceniczne światy najnowszego teatru” z udziałem 2 ekspertów: Nikołaja Simonowa (Rosja) i Pawła Szkotaka (Polska), (6 - 8 listopada, Małopolski Ogród Sztuki)


W 2013 r. Teatr wydał trójjęzyczną publikację (w j. polskim, angielskim i rosyjskim) podsumowującą działania i osiągnięcia projektu z poprzednich lat. Książka została rozesłana do partnerów projektu oraz jego uczestników bezpośrednich (warsztatów, wyjazdów studyjnych, gości specjalnych) oraz pośrednich, w szczególności: bibliotek, instytucji kultury Małopolski, szkół artystycznych i teatrów w całej Polsce, a także przedstawicielom Władz Małopolski. Wydano również bezpłatną płytę DVD z materiałem filmowym dokumentującym przebieg projektu w nakładzie 3.000 egz. Projekt zakończyła konferencja prasowa na Dużej Scenie Teatru z udziałem dziennikarzy oraz organizatorów oraz reżysera Nikołaja Kolady, który był jego uczestnikiem (prowadził warsztaty dramaturgiczne).