EN
fot. Monika Stolarska

Warsztaty MYŚLĄCA RĘKA 2020

MYŚLĄCA RĘKA to wieloletni cykl działań edukacyjnych zapoznających uczestników z procesem powstawania scenicznego świata, ze szczególnym naciskiem na rolę i znaczenie teatralnego rzemiosła, jego historię, tradycję, wykorzystywane materiały i technologie. Chcemy przybliżyć widzom prace tych ludzi, których na co dzień nie widują na scenie, a których praca jest kluczowa dla artystycznego sukcesu.

Program warsztatów październik - grudzień 2020

PAŹDZIERNIK

8 października, godz.: 14:00
STUDIOTELEWIZYJNE POLONIUSZA: ZA KULISAMI

Duża Scena Teatru Słowackiego, Plac św. Ducha.
Prowadzący: Mateusz Bernat kierownik pracowni video w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

Warsztaty video skierowane do młodzieży. Realizatorzy video spotkają się z młodzieżą przed spektaklem, opowiedzą o swojej pracy, zdradzą tajniki warsztatu, pokażą sprzęt, na którym pracują. Będzie to niepowtarzalna okazja odkrycia tajników pracy realizatora video w Teatrze Juliusza Słowackiego.

Najtrudniejsza technicznie scena – studio telewizyjne Poloniusza, będzie punktem wyjścia do opowiedzenia o potrzebach współczesnej sceny teatralnej i kierunkach jej rozwoju. Dzięki temu, ludzie, których zwykle nie widać na scenie, staną się bohaterami zdarzenia teatralnego.


17 października, godz.: 10:00 
SZAFA BALLADYNY
RZECZY TEATRALNE

Pracownie krawieckie, Dom Rzemiosł Teatralnych, ul. Radziwiłłowska 3.
Prowadzące:
Grażyna Cichy – kierowniczka damskiej pracowni krawieckiej 
Sylwia Grabień-krawcowa z damskiej pracowni


Warsztat krawieckie skierowany do młodzieży i osób dorosłych. Prowadzące warsztaty, opowiedzą o kostiumach współczesnych, powstających z recyklingu rzeczy nie teatralnych.Krawcowe zaprezentują, w jaki sposób przebiegał proces produkcji kostiumów od projektu do realizacji. Warsztaty rozpoczną się od prezentacji wybranych projektów scenografów, współpracujących z Teatrem w Krakowie im. Juliusza Słowackiego (Małgorzaty Szydłowskiej, Mirka Kaczmarka,…) a zakończą się na kostiumach, które można obecnie zobaczyć na scenie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli – nie tylko poznać kulisy powstawania kostiumów teatralnych – ale również prześledzić proces zmian i przekonać się, na ile kostiumy, które pojawiły się na scenie, są wierne projektom stworzonym przez scenografa.  

Teatralne krawcowe zdradzą również tajniki magazynu kostiumów i zaprezentują, w jaki sposób kostiumy ze starych przedstawień, służą bohaterom nowych spektakli. Na koniec, prowadzące wspólnie z uczestnikami warsztatów, przeprowadzą metamorfozę stroju, który zszedł już z afisza, na kostium dla postaci „nowej sztuki”.

 

23 października, godz.: 14:00
W DOMU LALKI
ZA KULISAMI

Duża Scena Teatru Słowackiego, Plac św. Ducha.
Prowadzący: Bartek Jelonek – producent teatralny. 

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych, podczas których uczestnicy poznają tajniki pracy inspicjenta, w oparciu o spektakl „Lalka” w reż. Wojtka Klema. Odwiedzą stolik inspicjenta i zobaczą, jak wygląda świat LALKI od strony kulis. Poznają tajniki haseł, znaków i sygnałów, dzięki którym inspicjent komunikuje się z aktorami i zespołem technicznym, który jest zaangażowany w realizację przedstawienia. Poznają też wiele historii na temat Teatru Słowackiego, których na próżno szukać w oficjalnych publikacjach i nagraniach.

 

26 października o godz. 12:00
STRUKTURA MUZYKI TEATRALNEJ
MATERIA

Dom Rzemiosł Teatralnych, ul. Radziwiłłowska 3.
Prowadzenie: Dominik Strycharski, kompozytor muzyki do wielu spektakli.

Uczestnicy warsztatów, dowiedzą się: w jaki sposób powstaje muzyka do spektakli teatralnych? Skąd autorzy czerpią inspiracje? Jaka jest różnica między muzyką, która jest odtwarzana podczas spektaklu, a utworami wykonywanymi na żywo? Kto odpowiada za jej realizację podczas przedstawienia?

Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić skalę głosu, zaśpiewać wspólnie.

 

LISTOPAD

14 listopada, godz. 10:00
POMIĘDZY KREACJĄ A TECHNOLOGIĄ
Pracownia Teatru im. Juliusza Słowackiego, ul. Półłanki.
Prowadzący: Łukasz Bułas – kierownik pracowni sceno-technicznej, Łukasz Pipczyński, rzeźbiarz i modelator

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych, podczas których uczestnicy, poznają proces produkcji spektaklu „Krakowiacy i górale” od strony technicznej. Warsztaty odbędą się w pracowni sceno-technicznej Teatru Słowackiego. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat budowania teatralnych dekoracji. Dowiedzą się, w jaki sposób realizowana jest scenografia: od wizji scenografa, do jej zmaterializowania i przeniesienia na scenę. Poznają ludzi, którzy stoją za realizacją od początku do końca, a także materiały z jakich powstają poszczególne elementy scenografii i tajniki ich montażu. Uczestnicy, odwiedzą pracownie: stolarską, malarską, ślusarską, modelarską i spróbują swoich sił w wykonaniu drobnych elementów dekoratorskich.

 

17 listopada, godz. 11:00
HAMLET JEDZIE DO GDAŃSKA
ZA KULISAMI

Duża Scena Teatru Słowackiego, Plac św. Ducha.
Prowadzący: Bartosz Jelonek – producent teatralny.

Warsztat dla młodzieży. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób realizowane są przedstawienia poza siedzibą teatru, zarówno od strony realizacyjnej, jak i organizacyjnej. Jak zaplanować wyjazd? Zapakować dekoracje, kostiumy, rekwizyty, meble i zapiąć wszystko na przysłowiowy ostatni guzik. W jaki sposób – podczas wyjazdów – wygląda praca garderobianych, charakteryzatorek, akustyków i całego zaplecza technicznego. Czy można przenieść spektakl na scenę o innym charakterze, parametrach i wymiarach, bez zmiany scenografii? W jaki sposób – do takich zmian – przygotowują się aktorzy? Warsztaty, odbędą się podczas próby do spektaklu „Hamlet”.


28 listopada, godz. 10:00
SCENOGRAFIA W 3D
MATERIA
MOS
Prowadzenie: Marcin Chlanda, scenograf, reżyser światła i multimediów, specjalista ds. rozwiązań technicznych dla teatru.

Warsztatywprowadzą uczestników w świat animacji 3D. Prowadzący zaprezentuje program, który wykorzystuje do realizacji scenografii: od koncepcji, przez wirtualną budowę poszczególnych elementów, aż do przeniesienia swojej wizji na scenę. Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o scenografie do spektakli, które zostały wystawione na dużej scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego i w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Uczestnicy warsztatów, będą mogli zobaczyć, na ile dekoracje, które zostały zmaterializowane na scenie, odpowiadają swoim pierwowzorom, wykonanym w technologii 3D. Czy wirtualna scenografia to już w teatrze standard, czy raczej melodia przyszłości? 

 
GRUDZIEŃ

10 grudnia, godz. 16:00.
Dom Rzemiosł Teatralnych, ul Radziwiłłowska 3
Prowadząca: Małgorzata Szydłowska, scenografka, wicedyrektorka Teatru Łaźnia Nowa, kuratorka i pomysłodawczyni cyklu edukacyjnego „Myśląca ręka”.
 

PROMOCJA WYDAWNICTWA „Myśląca Ręka” 2017-2020.

Wydawnictwo ukaże się w formie książkowej. Będzie zawierało dokumentację projektu: kalendarium dotychczasowych działań warsztatowych i edukacyjnych, dokumentację fotograficzną, wywiady przeprowadzone z rzemieślnikami pracującymi w Teatrze im. J. Słowackiego przybliżające ich sylwetki i tajniki ich rzemiosła, opracowania naukowe i wnioski badawcze, opracowane na podstawie ankiet (pkt. 4) oraz teksty autorytetów z dziedziny teatru.

Wśród autorów, których teksty ukażą się w wydawnictwie, znajdą się m.in.:

Prof. Małgorzata Sugiera – profesor w Katedrze Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Wydziału Dramatu i Reżyserii.  

Prof. Paweł Dobrzycki – scenograf teatralny, architekt i malarz. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Prof. Diana Poskuta – Włodek, teatrolog, która aktualnie sprawuje opiekę nad archiwum Teatru im. Juliusza Słowackiego.

Maciej Wojtyszko – reżyser teatralny i filmowy, pisarz, autor sztuk.

Wydawnictwo będzie również zawierało słowniczek podstawowych terminów teatralnych i przedmiotów, które znalazły się w scenariuszach prowadzonych warsztatów, tj.: kulisy, kreza, kurtyna, zapadnia, interkom, proscenium i wiele innych.

Planowany nakład – 300 egzemplarzy. Publikacja będzie bezpłatnie dystrybuowana w teatrach i innych instytucjach kultury w całej Polsce.

Część publikacji będzie stanowiło kalendarium warsztatów, które odbyły się w Teatrze w Krakowie im J. Słowackiego w latach 2017-2020, których scenariusze opracowała Małgorzata Szydłowska, kuratorka projektu „Myśląca Ręka”. W ramach cyklu zrealizowano 60 scenariuszy warsztatów.  W wydawnictwie znajdzie się foto-galeria wraz z opisem tematów z którymi zapoznali się uczestnicy warsztatów.

Sylwetki rzemieślników teatru przybliżą wywiady i rozmowy, przeprowadzone z pracownikami zaplecza Teatru w Krakowie im. J. Słowackiego w latach 2017-2020.

W wydawnictwie znajdzie się również opracowanie historyczne, ukazujące rolę Teatru im J. Słowackiego w edukacji rzemieślników teatralnych na początku XX-tego wieku.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury