EN
image/svg+xml

Zamówienia publiczne / Ogłoszenia

01.04.19
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 - korekta
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w załączeniu przedstawia korektę Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 (plik PDF) w załączeniu >

 

22.02.2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019
Treść komunikatu: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w załączeniu przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019, plik PDF w załączeniu >

 

22.02.2019
Zawiadomienie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) - treść zawiadomienia w załączeniu >

 

28.01.2019
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9) opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2019 pod nr 507469-N-2019. W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z treścią SIWZ wraz z załącznikami >

 

23.11.2018
Ogłoszenie o sprzedaży reflektorów
Ogłoszenie o sprzedaży używanego sprzętu oświetleniowego, scenicznego będącego własnością Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Plik w załączniku >

 

29.10.2018
Zawiadomienie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- treść zawiadomienia w załączeniu >

 

15.10.2018
Ogłoszenie
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7), informuje, iż:
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 2 518 302,00 zł brutto zł,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: VISUALSUPPORT STUDIO s.c. Michał Płócienniak, Joanna Płócienniak, ul. Jesionowa 15/1, 30-221 Kraków
3) Cena oferty: 2 511 426,30 zł, termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy(zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: 60 miesięcy, warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

9.10.2018
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: wykonanie remontu instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8)- treść zawiadomienia  w załączeniu >

 

28.09.2018
Modyfikacja SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych
Treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) w załączeniu >

 

28.09.2018
Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków należących do Teatru im. Juliusza Słowackiego – Plac Świętego Ducha 1 i Plac Świętego Ducha 2 metodą skaningu laserowego (CPV 71251000-2), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: ProGea 4D sp. z o.o., ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków – pełna treść zawiadomienia w załączeniu >


14.09.2018
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ oraz treść zapytań z wyjaśnieniami Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: dostawa projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) w załączeniu >

 

10.09.2018
Odpowiedź na zapytanie
Treść zapytań Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) w załączeniu >

 

7.09.2018
Dostawa projektorów multimedialnych
Treść zapytań Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 38652120-7) w załączeniu >

 

27.08.2018
Inwentaryzacja architektoniczna
Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków należących do Teatru im. Juliusza Słowackiego – Plac Świętego Ducha 1 i Plac Świętego Ducha 2 metodą skaningu laserowego (CPV 71251000-2) - treść protokołu w załączniku >

 

20.07.2018
Unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) - treść zawiadomienia w załączeniu >


20.07.2018
Dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31500000-1, 51110000-6) - treść zawiadomienia w załączeniu >

 

5.07.2018
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu oświetleniowego dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31500000-1, 51110000-6), informuje, iż :
1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to: 2 189 400,00 zł,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: ELWOLIGHT Technologie sceniczne Piotr Wojtas, Os. 2 Pułku Lotniczego 28A lok.2, 31-869 Kraków.
3) Cena oferty: 2 184 553,80 zł, termin wykonania zamówienia: 21 września 2018r. (zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: 48 miesiący, warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).

 

5.07.2018
Dostawa i montaż urządzeń mechaniki sceny
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31720000-9, 31110000-0, 50710000-5, 51900000-1, 51100000-3) - treść zawiadomienia w załączeniu >


5.07.2018
Wykonanie remontu instalacji freonowej
Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8), na mocy art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji SIWZ - treść modyfikacji oraz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowanego w BIP w dniu 05.07.2018r. pod nr 500156579-N-2018 w załączeniu >


28.06.2018
Wykonanie remontu instalacji freonowej
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest: wykonanie remontu instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 580938-N-2018 w dniu 28.06.18- treść ogłoszenia oraz SIWZ w załączeniu do pobrania >

 

7.06.2018
Komunikat
Na mocy art. 86 ust. 5. Ustawy Prawo zamówień Publicznych, Teatr im. Juliusza Słowackiego jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31720000-9, 31110000-0, 50710000-5, 51900000-1, 51100000-3), informuje, iż :

1) Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to : 4 046 177,74 zł,
2) W terminie wpłynęła jedna oferta od Wykonawcy: Mikor Inżyniering Sp. z o.o., Ul. Pożaryskiego 28 bud. 22 lok. 101, 04-703 Warszawa.
3) Cena oferty: 4 034 400,00 zł, termin wykonania zamówienia: 30 września 2018r. (zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: 24 miesiące, warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z SIWZ).
 

1.06.2018
Sprzęt oświetleniowy
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa i montaż sprzętu oświetleniowego dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV: 31500000-1, 51110000-6), opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim pod numerem 2018/S 103-236425 w dniu 01.06.2018 - treść ogłoszenia wraz z SIWZ w załączeniu >25.05.2018
Urządzenia elektromechaniczne
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31720000-9, 31110000-0, 50710000-5, 51900000-1, 51100000-3) opublikowane w DUUE w dniu 25.05.2018 pod nr 2018/S 098-224847- treść przedmiotowego ogłoszenia w załączeniu >


24.05.2018
Wybór Najemcy lokalu użytkowego Teatru im. J. Słowackiego
Treść w załączniku >

 
21.05.2018
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 31720000-9, 31110000-0, 50710000-5, 51900000-1, 51100000-3) przekazane do publikacji w DUUE w dniu 21.05.2018 (ID:2018-074935) - treść przedmiotowego ogłoszenia, doprecyzowanie i korekta zapisów dokumentacji przetargowej w załączeniu.

 

7.05.2018
Ogłoszenie
Teatr im. Juliusza słowackiego w Krakowie informuje, iż zamierza przeprowadzić dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu mappingu 3D na budynku/elewacjach Teatru Słowackiego w Krakowie przy ul. Św. Ducha 1 w Krakowie (główna siedziba).
Treść Specyfikacji Istotnych Warunków przedmiotowego dialogu technicznego wraz ze wzorem Zgłoszenia do udziału w Dialogu Technicznym znajduje się w załączeniu >

 

27.04.2018
Ogłoszenie
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poszukuje najemcy przestrzeni w obiekcie Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie zainteresowanego prowadzeniem działalności gastronomicznej w tym obiekcie (kawiarnia, bistro, restauracja - po przeprowadzeniu koniecznych adaptacji na koszt najemcy).
Przestrzeń do zagospodarowania to ok. 210 m2 wewnątrz budynku oraz przyległe tereny zewnętrzne (główne wejście od ul. Rajskiej oraz wejście od ulicy Szujskiego). Teatr oczekuje przedstawienia koncepcji (pomysłu) organizacji i prowadzenia działalności gastronomicznej w formie korespondującej z nowoczesnym budynkiem oraz z kulturalną działalnością MOSu, jednocześnie odpowiadającą obecnie panującym trendom na rynku gastronomii.
Zainteresowanych bardzo prosimy o kontakt pod nr.tel. +48 12 424 45 23 lub e-mail: wasik@teatrwkrakowie.pl do dnia 15 maja 2018 r.

 

26.04.2018
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 
CPV 31720000-9, 31110000-0, 50710000-5, 51900000-1, 51100000-3) opublikowane w dniu Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 081-182669- treść ogłoszenia oraz SIWZ znajduje się w załączeniu”
Dokumentacja - do pobrania

 

22.02.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DAM-282-1/18
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu wybrana została oferta złożona przez wykonawcę: Impel Facility Services sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław- pełna treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu (plik PDF do pobrania).
Zawiadomienie

 

13.02.2018
Informacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9)

Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9): a) Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 701 100,00 zł brutto b) W postępowaniu w terminie ofertę złożyli wykonawcy: 1) IMPEL Facility Services Sp. z o.o., 53-111 Wrocław ul. Ślężna 118, z ceną: 760 644,00 zł brutto, termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy (zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: nie dotyczy, warunki płatności: termin płatności 30 dni od doręczenia faktury(zgodnie z SIWZ) 2) Dussmann Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, z ceną :1 108 415,16 zł brutto termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy (zgodnie z SIWZ), okres gwarancji: nie dotyczy, warunki płatności: termin płatności 30 dni od doręczenia faktury(zgodnie z SIWZ).

 

06.02.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500027630-N-2018 z dnia 06.02.2018
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9). Treść ogłoszenia, zapytań i odpowiedzi do SIWZ w załączeniu  (pliki PDF).
Ogłoszenie 
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ

 

05.02.2018 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500026558-N-2018 z dnia 05.02.2018  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9).  Treść ogłoszenia, zapytań i odpowiedzi doSIWZ oraz modyfikacji SIWZ w załączeniu (pliki PDF).
Ogłoszenie
Treść pytania i odpowiedzi do SIWZ 
Modyfikacja SIWZ - pismo

 

30.01.2018
Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz wokół obiektów Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (CPV 90910000-9)
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2018 pod nr 511796-N-2018 (pliki PDF).
Ogłoszenie o zamówieniu usługi
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
Zał.1 do SIWZ
Zał. 2 do SIWZ
Zał. 3a do SIWZ
Zał. 3b do SIWZ
Zał. 4 do SIWZ
Zał. 5 do SIWZ
Zał. 6 do SIWZ
Zał. 7 do SIWZ
Zał. 8 do SIWZ
Zał. 9 do SIWZ
Zał. do SOPZ Wnioski i zalecenia dla użytkownika
System pielęgnacji i czyszczenia podłóg dekoracyjnych PANDOMO
Instrukcja pielęgnacji stopni kamiennych (Radziwiłłowska 3)
Mapa Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Mapa MOS Małopolskiego Ogrodu Sztuki

 

19.01.2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018
Teatr im. Juliusza Slowackiego w załączeniu przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 (plik PDF).
Plan postępowań 2018