EN

Joanna Niewidok Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Motto: „Dowiaduję się, czego potrzebuje świat. Potem idę i próbuję to wymyślić” /Thomas Edison/


W pracy kładę nacisk na innowacyjne i kreatywne podejście zgodnie z maksymą, że "największą przyjemnością w życiu jest zrobić coś, o czym ludzie mówią, że jest niemożliwe". Teatr postrzegam jako miejsce, w które wpisana jest przemiana: miejsce przeobrażania wszystkiego we wszystko. Miejsce pracy twórczej, które daje możliwość kreacji, w którym się rozwijam, mierzę z nowymi wyzwaniami, nabywam nowych czy też dzielę się doświadczeniami. Dlatego parafrazując Wyspiańskiego - myśląc o Teatrze kompleksowo jako o organizacji zaczynam od koloru.

 

Biogram

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

Specjalizuje się w zarządzaniu procesowym i projektowym różnymi obszarami – zarówno merytorycznymi, jak i wspierającymi działalność główną. Posiada doświadczenie związane z koordynacją prac i kierowaniem zespołami z różnych obszarów specjalizacji, w tym zespołami zadaniowymi wielobranżowymi. Inicjowała oraz była zaangażowana w przedsięwzięcia o charakterze m.in. inwestycyjnym, informacyjno-komunikacyjnym, naukowo-badawczym, edukacyjnym. Prowadziła przedsięwzięcia, które dla osiągnięcia założonych wskaźników wymagały ułożenia procesów ich realizacji i efektywnego skoordynowania zasobów merytorycznych jak i z obszaru wsparcia (obsługa finansowa, kadrowo-płacowa, zamówień publicznych, prawna, itp.). Na jej praktykę zawodową składa się także doradztwo eksperckie w zakresie pozyskiwania funduszy, działań prorozwojowych (w tym tworzenie dokumentów planistycznych typu strategie rozwoju i innych) oraz zarządzania projektami, także tymi prowadzonymi we współpracy krajowej i międzynarodowej.

Tel. +48 12 424 45 16
e-mail: kancelaria@teatrwkrakowie.pl