Biuro Informacji i Rezerwacji Biletów

Biuro Informacji i Rezerwacji Biletów
31-023 Kraków, pl. Św. Ducha 1
tel. 12 424 45 28, 12 424 45 25;
fax 12 422 40 22 
e-mail: bilet@teatrwkrakowie.pl 

Kasa Biletowa
tel. 12 424 45 26

Kancelaria
tel. 12 424 45 16 
fax 12 424 45 06 
e-mail: kancelaria@teatrwkrakowie.pl