EN
Na zdjęciu fragment schodów w Westybulu Teatru. Na środku w centralnej części rozłożony poziomy baner. Na białym tle czarny napis drukowanymi literami TEATR JEST NASZ. nad banerem popiersie mężczyzny. Tłem jest bogato zdobiona biało-złota ściana.

List pracowników Teatru do Marszałka Województwa Pana Witolda Kozłowskiego

17.02.2022

Kraków, 15.02.2022

Musimy coś zrobić, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo.

Stanisław Wyspiański

My, pracownicy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wyrażamy nasze pełne poparcie dla Krzysztofa Głuchowskiego, Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, jeśli chodzi zarówno o program artystyczny, jak i całościowe zarządzanie naszym Teatrem.

Od września 2016 roku, kiedy Krzysztof Głuchowski objął dyrekcję, nasz Teatr znacząco się zmienia. Począwszy od struktury zarządzania instytucją, przeznaszą codzienną pracę, aż po – co przecież w instytucji kultury najważniejsze – program artystyczny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ma teraz pozycję jednego z najważniejszych teatrów w Polsce. Nasze kolejne premiery są ogólnopolskimi wydarzeniami, co potwierdzają świetne recenzje krytyków i widzów, wyjazdy na festiwale i zdobywane nagrody. O tym teatrze się mówi, stał się miejscem, w którym chcą pracować najbardziej znaczący twórcy naszych czasów, miejscem do którego przyjeżdżająwidzowie z całej Polski, aby obcować z najwyższej jakości sztuką. Nasz teatr stał się interdyscyplinarnym centrum artystycznym, miejscem dialogu wokół trudnych, współczesnych tematów, ale bez wikłania się w łatwe osądy czy bieżącą politykę. Jesteśmy dumni z miejsca, w którym się znajdujemy i chcemy kontynuować rozpoczętą za tej dyrekcji zmianę. Krzysztof Głuchowski jest prawdziwym liderem – ma wizję artystyczną i organizacyjną, cieszy się zaufaniem zespołu i ma nasze całkowite wsparcie.

Krzysztof Głuchowski jest właśnie w połowie swojej drugiej kadencji. Teatr pod jego dyrekcją odnosi sukcesy artystyczne, rozwija się, poddawany jest remontom, przechodzi przez trudny czas pandemii, a wszystko to dzieje się w poszanowaniu praw pracowniczych, a także w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia. W związku z tym pojawiające się informacje o rzekomych planach usunięcia dyrektora Głuchowskiego ze stanowiska budzą nasz najwyższy niepokój. Dyskusje o ewentualnym usunięciu tak dobrego dyrektora, artysty i menadżera kultury (jeszcze w pandemicznych, tak trudnych dla kultury czasach), wydają nam się rzeczą zupełnie niezrozumiałą oraz pozbawioną jakichkolwiek merytorycznych i prawnych przesłanek.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie to nie jest jedno wydarzenie, jeden koncert, jedna osoba, czy jedna premiera. Teatr to codzienna pracaprawie dwustuetatowych pracowników i nie mniejszej liczby współpracujących twórców czy partnerów.Ten teatr to miejsce, które daje stabilizację i bezpieczeństwo finansowe kilkuset rodzinom.

Wszyscy zatrudnieni w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jesteśmy osobami, które – wykonując różne funkcje i zadania – tworzymy to miejsce i razem realizujemy hasło zapisane na naszym frontonie: „Kraków narodowej sztuce”. Robimy to pod dyrekcją Krzysztofa Głuchowskiego, do którego mamy zaufanie i który – podkreślamy to raz jeszcze – ma nasze pełne poparcie.

 

Pracownicy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.