EN

Zbiórka na działalność artystyczną Teatru

Zbieramy pieniądze na realizację programu artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Pieniądze można wpłacać na konto:
Nr konta: Bank Pekao S.A.
Darowizny tytułem: "na działalność artystyczną”
Wpłaty krajowe: 
53 1240 4650 1111 0010 6597 4503
Wpłaty z zagranicy:
Swift code: PKOPPLPW
IBAN: PL 53 1240 4650 1111 0010 6597 4503

Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie.