EN
Magazyn kostiumów, mebli i rekwizytów w Domu Rzemiosł Teatralnych, fot. Bartosz Cygan © Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie
Dom Rzemiosł Teatralnych

Magazyn kostiumów, mebli i rekwizytów

Magazyn Środków Inscenizacji
ul. Radziwiłłowska 3
31-026 Kraków 
tel. 607-98-98-94

Magazyn jest nieczynny do odwołania.

Magazyn Środków Inscenizacji służy wyłącznie potrzebom własnym Teatru. Dopuszcza się za zgodą Dyrektora Naczelnego i Artystycznego wypożyczenie kostiumów, mebli, rekwizytów i innych ruchomości znajdujących się w Magazynie wyłącznie:

  • Muzeom dla celów wystawowych
  • Teatrom dla realizacji przedstawień
  • Innym instytucjom kultury w celach ekspozycji, wystaw i organizacji widowisk
  • Aktorom zatrudnionym w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w celach organizowania widowisk i przedstawień.