EN
Dom Rzemiosł Teatralnych, fot. Bartosz Cygan © Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie
Sala prób w Domu Rzemiosł Teatralnych, fot. Bartosz Cygan © Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie
Dom Rzemiosł Teatralnych, fot. Bartosz Cygan © Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie

Miejsce

Dom Rzemiosł Teatralnych mieści się odnowionym magazynie środków inscenizacyjnych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, przy ulicy Radziwiłłowskiej 3.

Obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków. Znajduje się tutaj magazyn kostiumów, sala prób oraz pracownie krawieckie.

Przestrzeń

Magazyn środków inscenizacyjnych Teatru położony przy ulicy Radziwiłłowskiej znajduje się w ścisłym centrum miasta, co gwarantuje doskonałą komunikację z każdym zakątkiem Krakowa. Ulica Radziwiłłowska sąsiaduje bezpośrednio z obszarem uznanym za pomnik historii „Kraków historyczny zespół miasta” zarządzeniem Prezydenta RP z dn.8.09.1994r., w obrębie ukł. urbanistycznego m. Krakowa w granicach Plant wpisanego do rej. zabytków pod nr A1 decyzją z dn.22.05.1933r. oraz na Listę Dziedzictwa Światowego. Główna siedziba Teatru im. Juliusza Słowackiego przy pl. Św. Ducha 1 w Krakowie leży w w/w obszarze.

Obiekt położony jest na ul. Radziwiłłowskiej kilkadziesiąt metrów od skrzyżowania z ruchliwą ul. Kopernika. Około 500 metrów w linii prostej od Rynku Głównego i około 300 metrów od głównej siedziby Teatru im. Juliusza Słowackiego. Ulicą Kopernika poruszają się tysiące studentów Collegium Medicum UJ, personel medyczny kliniki szpitali i pracownicy administracji. Ulica Kopernika stanowi również trakt spacerowy, którymi Krakowianie przemieszczają się z centrum miasta do Ogrodu Botanicznego.