EN
Dom Rzemiosł Teatralnych

Historia budynku

Budynek Domu Rzemiosł Teatralnych został wybudowany w 1896 roku na podstawie projektu Jana Rzymkowskiego. Przestrzeń była modernizowana: w 1903 roku wyposażono ją w instalacje wodno-kanalizacyjne, a w 1913 roku w windę towarową. Obiekt od początku swojego istnienia (tj. od 1901 roku, gdy został oddany przez Gminę teatrowi – wówczas noszącemu nazwę Teatr Miejski) do 2010 roku pełnił funkcję magazynu dekoracji oraz wypożyczalni strojów i rekwizytów.

Budynek ten, jako pierwszy na ziemiach polskich, został zaadaptowany na potrzeby magazynu dekoracji teatralnych. Gmach powstał ze względu na brak odpowiedniego zaplecza technicznego w Teatrze Miejskim, gdzie z trudem wystarczało miejsca na przechowywanie środków inscenizacyjnych potrzebnych do realizacji bieżącego repertuaru. Z czasem zaczęto w nim przechowywać również kostiumy i rekwizyty.

Dom Rzemiosł Teatralnych – po zakończonej w czerwcu 2016 roku przebudowie i rewitalizacji – jest także miejscem, w którym odwiedzający mają szansę zapoznania się z pracą wykonywaną za kulisami i w wyspecjalizowanych pracowniach teatru.