EN
Teatr J. Słowackiego , fot. Bartosz Cygan

Dostępność

KOORDYNATORKA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest Dominika Feiglewicz, posługująca się Polskim Językiem Migowym.
kontakt: feiglewicz@teatrwkrakowie.pl 
tel./SMS: 603 235 231 (pn - pt: 9.00 - 16.00)

Kultura bez barier

Teatr im. J. Słowackiego realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny Teatr im. J. Słowackiego – poprawa dostępności oferty kulturalnej Teatru” finansowany z PFRON z grantu „Kultura bez barier” w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności oferty kulturalnej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Dzięki realizacji niniejszego projektu możliwe będzie zapewnienie dostępności w kolejnych obszarach, a także poszerzenie dotychczasowego rozumienia dostępności wśród pracowników teatru i widzów (w tym wśród osób z niepełnosprawnościami). W ramach projektu odbędą się warsztaty (teatralne i filmowe), szkolenia (dla obsługi widza, aktorów, pracowników biurowych), przygotowanie spektaklu dwujęzycznego z osobami g/Głuchymi („Romeo i Julia”), przygotowanie dla osób z niepełnosprawnościami dostępnych spektakli repertuarowych.

Celem projektu jest zwiększenie ilości działań teatralnych opartych o partycypacyjny model dostępności, budowanie samodzielności pracowników teatru w działaniach dostępnościowych, wzmacnianie partnerstw ze środowiskami osób ze specjalnymi potrzebami, budowanie świadomości wśród pracowników teatru oraz twórców teatralnych w zakresie wprowadzania sposobów udostępniania definiowanych jako dostęp zintegrowany.

Wartość grantu: 220 080,00 PLN

Zaproszenie z audiodeskrypcją na próby stolikowe

Działania realizowane są w ramach przedsięwzięcie grantowego „Dostępny Teatr im. J. Słowackiego - poprawa dostępności oferty kulturalnej Teatru"

finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z grantu „Kultura bez barier" w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Koordynatorka do spraw dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest Dominika Feiglewicz, posługująca się Polskim Językiem Migowym.

kontakt: feiglewicz@teatrwkrakowie.pl 
tel./SMS: 603 235 231 (pn - pt: 9.00 - 16.00)

Film o koordynatorze dostępności w języku migowym, z napisami i lektorem

TEATR BEZ BARIER

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie jest instytucją otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. Szczególną uwagę kierujemy w stronę osób z niepełnosprawnościami. W miarę możliwości podejmujemy działania zwiększające dostępność spektakli, spotkań, warsztatów, jak również budynków należących do Teatru.

Film o dostępności Teatru w języku migowym, z napisami i lektorem

Sukcesywnie wprowadzamy spektakle z tłumaczeniem na Polski Język Migowy, jak również z audiodeskrypcją i napisami. Wzbogacamy ofertę o dostępne dla wszystkich integracyjne warsztaty teatralne, świadomościowe i rzemiosła teatralnego. W planach remontowych na najbliższe lata mamy zaplanowany montaż pętli indukcyjnej, jak również zakup przenośnych pętli indukcyjnych (udogodnienie dla osób niedosłyszących).

Obiekty należące do Teatru to: Gmach główny Teatru im. J. Słowackiego (Duża Scena, Scena Miniatura), MOS Małopolski Ogród Sztuki oraz Dom Rzemiosł Teatralnych. We wszystkich wymienionych przestrzeniach dążymy do pełnej dostępności.

Zobacz spektakle tłumaczone na Polski Język Migowy >

Osobami przeszkolonymi do pomocy osobom z niepełnosprawnością są pracownicy Biura Informacji i Rezerwacji Biletów:


Izabela Kościelny
Piotr Szczerba 
tel. 12 424 45 28;12 424 45 25 (pn - pt: 9.00 - 16.00)
e-mail: bilet@teatrwkrakowie.pl 

Prosimy o kontakt co najmniej 3 dni przed wizytą w teatrze w celu szczegółowego omówienia naszej współpracy w dniu spektaklu.

Małopolska Kultura Wrażliwa