EN
Zdjęcie główne: Zdjęcie przedstawia salę kina MOS. Zrobione jest od strony ekranu. Na zdjęciu widownia. Na czerwonych krzesłach, w rzędach  siedzą widzowie. Patrzą w kierunku ekranu. Po prawej stronie zdjęcia schody do góry, biegnące do drzwi wyjściowych. Przy drzwiach po turecku siedzi koboieta. Patrzy w laptopa. Sala oświetlona jest światłami na lewej ścianie sali. Tłem jest czarna ściana.

Kino

Barany w MOSie czyli filmy z repertuaru Kina Pod Baranami w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. 

Repertuar 22 -28 września

W przestrzeni Małopolskiego Ogrodu Sztuki działa nowoczesna sala kinowa, która oferuje 78  miejsc dla widzów spragnionych wysokiej jakości oglądanych filmów. Cyfrowy projektor jest dostosowany do projekcji tradycyjnych oraz do filmów powstałych w technologii 3D.

Małopolski Ogród Sztuki organizuje autorskie programy filmowe. Zainicjowany w 2013 r. cykl filmowy Łukasza Maciejewskiego Przywrócone Arcydzieła ma na celu przypominanie  ważnych osiągnięć polskiej kinematografii, filmów od dawna już niepokazywanych, a niewątpliwie wartych przypomnienia. Pokazom towarzyszą spotkania i rozmowy z zaproszonymi gośćmi, którzy uczestniczyli w powstawaniu filmu.

Małopolski Ogród Sztuki razem z Kinem Pod Baranami współorganizuje projekcje filmowe pod nazwą BARANY W MOS-ie. W ramach tej współpracy w MOSie wyświetlane są filmy z bieżącego repertuaru kina.

MOS nawiązuje także współpracę z licznymi festiwalami, m.in. z Krakowskim Festiwalem Filmowym, Festiwalem MasterCard OFF CAMERA, Studenckim Festiwalem Piosenki, Festiwalem Materia Prima”.

Od 2013 roku odbywa się tu także Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima, który jest najstarszym w Polsce tego typu wydarzenie, konfrontującym osiągnięcia studentów szkół artystycznych z całego świata oraz dorobek twórców animacji – zarówno profesjonalistów, jak i realizatorów niezależnych.

 

Cykl Łukasza Maciejewskiego "Przywrócone Arcydzieła"

jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego