EN
Pięciu mężczyzn siedzi na krzesłach w jednym rzędzie. Jeden z nich mówi do mikrofonu, który trzyma w dłoni. Z przodu z ciemności wyłaniają się puste rzędy foteli.  Z tyłu na czarnym tle wyświetlony jest białe koło. Sprawia wrażenie, jakby było zrobione z unoszącego się dymu.

Debata o roli kultury i środowisk twórczych w procesie projektowania Wesołej

27.01.2021

2 lutego 2021 w obiektach Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie odbyła się debata o roli kultury i środowisk twórczych w procesie projektowania Wesołej. Debatę zorganizowali twórcy forum Kultura Futura.

Link do źródła transmisji https://vimeo.com/event/654803 

Czy Wesoła może być dziełem sztuki?
W poszukiwaniu DNA dzielnicy.

Po zakupie 10 ha terenów klinicznych przy ul. Kopernika Kraków stanął przed wyzwaniem zaprojektowania przestrzennej i funkcjonalnej przyszłości tego kwartału naszego miasta. Po stopniowej wyprowadzce kolejnych klinik, ten monofunkcyjny dotąd obszar trzeba wymyślić na nowo. To wielkie i pionierskie wyzwanie, test na naszą zbiorową wyobraźnię i obietnica, którą wszyscy składamy przyszłym pokoleniom krakowian.

W listopadzie i grudniu 2020 r. przeprowadzono 1 etap konsultacji społecznych. Mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, poprzez uczestnictwo w warsztatach i w formule ankietowej mogli wyrazić swoje opinie. To pozwoliło na wyznaczenie propozycji celów kierunkowych dla omawianego obszaru. Przed nami 2 etap konsultacji, których końcowym efektem ma być raport precyzujący oczekiwania mieszkańców Krakowa i jego ważnych środowisk, co do przyszłości Wesołej. Żyjemy w czasie radykalnych zmian i przewartościowania społecznej rzeczywistości. Wydaje się pewne, że nie wrócimy do dawnych stylów życia, schematów konsumpcji i korzystania z przestrzeni naszych miast. Musimy na nowo zdefiniować, co to jest “dobre życie” i dobra jakość przestrzeni publicznych. W naszym przekonaniu to kultura jest polem do poszukiwań nowych, wspólnych wartości. Powinna być dla nas sondą poszukującą przyszłej tożsamości Wesołej.

Uruchamiającą proces jej twórczego ożywiania w zgodzie z preferencjami wszystkich przyszłych użytkowników tego wyjątkowego pustostanu miejskiego. W dyskusji wzięły udział osoby reprezentujące środowiska twórcze skupione wokół forum Kultura Futura, organizatorzy i uczestnicy konsultacji, animatorzy wydarzeń i projektów kulturalnych.

Miejsce: Teatr im. J. Słowackiego Plac św. Ducha 1
Dom Rzemiosł Teatralnych ul. Radziwiłłowska 4

Czas: wtorek 2 lutego 2021 godz. 17.30

Spotkanie było rejestrowane i transmitowane online.

W wydarzeniu udział wzięli: 

  • Krzysztof Głuchowski (Teatr w Krakowie im. Juliusza Słowackiego)
  • Aleksander Janicki (AYA Found, Kultura Futura)
  • Tomasz Janowski (Instytut Wspólnot Obywatelskich, Open Eyes Economy)
  • Ewa Kryglon (koordynatorka konsultacji społecznych)