EN

Edukacja

Dział Edukacji Teatru:
Marta Pawlik – kierowniczka działu edukacji, pedagożka teatru
e-mail: mpawlik@teatrwkrakowie.pl
telefon: 790895055

Szkolne działania teatralne w wychowaniu dzieci i młodzieży