EN

Edukacja

Dział Edukacji Teatru:
Wojciech Rzehak – kierownik 
e-mail: rzehak@teatrwkrakowie.pl

 

Kilka słów od Wojciecha Rzehaka:

 Teatr w Krakowie im. Juliusza Słowackiego może stać się szczególnym centrum edukacyjnym na mapie miasta, działającym wszechstronnie i wielokierunkowo, miejscem pełnej inkluzji, polegającej na włączaniu w życie kulturalne różnych grup wiekowych, społecznych, zawodowych… Wytworzona w ten sposób synergia pozwalałaby na wzajemne czerpanie z różnic: wieku, doświadczenia zawodowego i życiowego, rasy, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, płci,  tożsamości czy religii. Tak rozumiany teatr stałby się miejscem nie tylko „wystawiania sztuk, dawania przedstawień”, miejscem wnikliwego komentowania rzeczywistości czy też zwierciadłem, w którym przegląda się współczesność, ale również przestrzenią spotkań dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Rozmowa, służąca wymianie myśli, wrażeń, doświadczeń oraz wiedzy byłaby znakiem rozpoznawczym Teatru jako przestrzeni edukacyjnej właśnie.

 Plany edukacyjne na sezon 2023/2024

Klub Wyspiańskiego [moduł: szkoła w Teatrze] obejmie obszary interakcji grup młodzieży ze szkół ponadpodstawowych z dziełem literackim (w tym roku będzie to Ferdydurke Witolda Gombrowicza). W ramach Klubu Wyspiańskiego [moduł: Teatr w szkole] nasi aktorzy przygotują wraz z młodzieżą wybranych krakowskich liceów krótkie formy teatralne, zorientowane wokół Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

 

W teatrze odbywać się będą warsztaty powiązane z obejrzeniem przedstawienia – adresowane dla szkół, stanowiące dydaktyczny komentarz do spektakli, np.  Szymborska. Kropki, przecinki, papierosy, Spóźnione odwiedziny, Opowieść  wigilijna.

Dla widzów, którzy po obejrzeniu spektaklu chcieliby jeszcze przez chwilę pozostać w teatrze, przedłużyć magię przedstawienia, poznać bliżej aktorów, zadać im pytanie, adresujemy Rozmowy po spektaklu (np. z Dominiką Bednarczyk po Dziadach, Agnieszką Przepiórską i Antonim Milancejem po Szymborskiej).


 Język polski na dwa głosy, czyli spotkania przeznaczone dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka polskiego [prowadzący -  Wojciech Rzehak oraz Dariusz Martynowicz – polonista, Nauczyciel Roku 2021]. Podczas kolejnych, trwających po ok. 150 minut każde, spotkań na scenie MOS omówione zostaną problemy związane z najważniejszymi dramatami ze szkolnej listy lektur obowiązkowych. I tak na przykład w październiku zajmiemy się Antygoną Sofoklesa i kwestiami związanymi z tragedią antyczną, w listopadzie będzie to Makbet (ale też Romeo i Julia oraz Hamlet) Szekspira, a także kwestie związane z dramatem szekspirowskim, a w kolejnych miesiącach Dziady Adama Mickiewicza, Kordian Juliusza Słowackiego, Wesele Stanisława Wyspiańskiego…

 Matura ze Słowackim, czyli Teatr dla maturzystów – intensywne, obejmujące 8 godzin lekcyjnych warsztaty przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego. Prowadzący [Wojciech Rzehak oraz Dariusz Martynowicz] spotkają się na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego z ok. 500-osobową grupą przyszłorocznych maturzystów dwukrotnie, by podzielić się z nimi wiedzą, doświadczeniem i radami, pomocnymi na maturze. Więcej informacji oraz bilety>>

 

Na najbliższe lata przewidziany jest też pomysł stworzenia Cyfrowej bazy tekstów, obejmującej teksty utworów wystawianych na deskach teatru (przede wszystkim oryginalne teksty dramatów), scenariusze lekcyjne dla zajęć związanych z ofertą teatru (np. Dziady, Wesele, Romeo i Julia, Pan Tadeusz), przypisy i komentarze do tekstów sztuk wystawianych na deskach teatru, pakiety edukacyjne towarzyszące premierom lub już wystawianym spektaklom.


Szkolne działania teatralne w wychowaniu dzieci i młodzieży