EN
Na zdjęciu 4 młode osoby, dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Ubrani w stroje gimnastyczne i rajstopy. Na policzkach mają mikroporty. Idą zwartą grupą, wykonując podobne gesty ręką. Prawa dłoń przy lewym ramieniu, lewa ręka zgięta w łokciu dłoń na wysokości pasa. Pomieszczenie jest ciemne, lekko zadymione.

Dostępność w Teatrze (2023r.)

21.12.2023

Raport dotyczący dostępności z 2023r. przygotowany przez naszą koordynatorkę do spraw dostępności Dominikę Feiglewicz.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie jest instytucją otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. Szczególną uwagę kierujemy w stronę osób z niepełnosprawnościami. Z każdym rokiem poszerzamy dostępność Teatru, stając się inkluzywną instytucją kultury, która nie tylko zapewnia dostępność wydarzeń dla wszystkich, ale również jest otwarta na współpracę z twórcami z niepełnosprawnościami. W naszym Teatrze koordynatorką ds. dostępności jest Dominika Feiglewicz, aktorka, posługująca się również polskim językiem migowym (PJM).

REALIZACJA PROJEKTU PFRON „KULTURA BEZ BARIER”

Teatr im. J. Słowackiego realizował przedsięwzięcie grantowe „Dostępny Teatr im. J. Słowackiego – poprawa dostępności oferty kulturalnej Teatru” finansowany z PFRON z grantu „Kultura bez barier” w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu była poprawa dostępności oferty kulturalnej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Dzięki realizacji niniejszego projektu możliwe było zapewnienie dostępności w kolejnych obszarach, a także poszerzenie dotychczasowego rozumienia dostępności wśród pracowników teatru i widzów (w tym wśród osób z niepełnosprawnościami). W ramach projektu odbyły się warsztaty (teatralne i filmowe), szkolenia (dla obsługi widza, aktorów, pracowników biurowych), przygotowanie spektaklu dwujęzycznego z osobami g/Głuchymi („Romeo i Julia”), przygotowanie spektakli repertuarowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu było zwiększenie ilości działań teatralnych opartych o partycypacyjny model dostępności, budowanie samodzielności pracowników teatru w działaniach dostępnościowych, wzmacnianie partnerstw ze środowiskami osób ze specjalnymi potrzebami, budowanie świadomości wśród pracowników teatru oraz twórców teatralnych w zakresie wprowadzania sposobów udostępniania definiowanych jako dostęp zintegrowany.

Wartość grantu: 220 080,00 PLN

 SPEKTAKLE Z DOSTĘPNOŚCIĄ

 • Produkcja dwujęzycznego spektaklu „Romeo i Julia” Williama Szekspira w reż. Dominiki Feiglewicz i Zdenki Pszczołowskiej, w którym występują aktorzy słyszący i g/Głusi (Dominika Kozłowska, Marta Mazurek, Rafał Bołdys, Karol Kubasiewicz). Spektakl w języku polskim fonicznym i migowym oraz z zawsze dostępnymi napisami w języku polskim i angielskim
 • Prezentacja spektaklu „Romeo i Julia” na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku (Nagrodzony Złotym Yorickiem)
 • Udostępnienie spektaklu „1989” z audiodeskrypcją, napisami oraz pętlą indukcyjną
 • Udostępnienie spektaklu „1989” z audiodeskrypcją na festiwalach oraz podczas spektakli wyjazdowych
 • Prowadzenie touch tour przed spektaklem „1989”  dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Udostępnienie spektaklu „Chory z urojenia” z audiodeskrypcją, napisami, tłumaczeniem na polski język migowy (PJM) oraz z pętlą indukcyjną
 • Prowadzenie touch tour przed spektaklem „Chory z urojenia”  dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Udostępnienie spektaklu „Tysiąc nocy i jedna. Szeherezada 1979” z audiodeskrypcją, napisami, tłumaczeniem na polski język migowy (PJM) oraz z pętlą indukcyjną
 • Prowadzenie touch tour przed spektaklem „Tysiąc nocy i jedna. Szeherezada 1979” dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Udostępnienie spektaklu „Znachor” z audiodeskrypcją, napisami, tłumaczeniem na polski język migowy (PJM)
 • Udostępnienie spektaklu „Dziady” z audiodeskrypcją i napisami
 • Udostępnienie spektaklu „Pani Bovary” z audiodeskrypcją
 • Udostępnienie spektaklu „Turnus mija, a ja niczyja. Operetka sanatoryjna” z audiodeskrypcją
 • Zagubieni w Teatrze – nocne zwiedzanie z audiodeskrypcją
 • Udostępnienie spektaklu „Game” z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM)
SZKOLENIA
 • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Teatru na temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
 • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników i współpracowników Teatru z obsługi widza z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz ruchu
 • Prowadzenie przez Adriannę Gdulę szkolenia z języka migowego dla osób pracujących w obsłudze widza
 • Przeprowadzenie szkolenia dla aktorów Teatru z zakresu tworzenia audiodeskrypcji do spektakli oraz ich realizacji
WARSZTATY

 • Warsztaty wokół spektaklu „Znachor” dla osób z niepełnosprawnością wzroku prowadzone przez Mariolę Ruszaj
 • Zorganizowanie warsztatów teatralnych dla osób g/Głuchych, słabosłyszących i słyszących prowadzonych przez Marka Stevensona oraz Ritę McDade z Królewskiego Konserwatorium ze Szkocji (RCS)
 • Zorganizowanie warsztatów filmowych „Remake, reboot, sequel, prequel, spin- off” dla osób g/Głuchych, słabosłyszących i słyszących prowadzonych przez Pawła Penarskiego
 • Cykl warsztatów pt. „Próby stolikowe” dla osób z niepełnosprawnością wzroku:
 • Temat: Aktor. Jak poruszyć wyobraźnię i emocje? Prowadzące warsztaty: Agnieszka Judycka (aktorka), Natalia Strzelecka (aktorka), Katarzyna Peplinska-Pietrzak (pedagog teatru, koordynatorka dostępności), Mariola Ruszaj (kulturoznawczyni, koordynatorka dostępności)
 • Temat: Kostium: druga skóra aktora. Prowadzące warsztaty: Katarzyna Peplinska-Pietrzak (pedagog teatru, koordynatorka dostępności), Mariola Ruszaj (kulturoznawczyni, koordynatorka dostępności), gość specjalny: Ewelina Brudnicka (kostiumografka, scenografka).
 • Temat: Przestrzenie teatru.Prowadzący warsztaty: Mateusz Chaberski (performatyk, wykładowca UJ), Katarzyna Peplinska-Pietrzak (pedagog teatru, koordynatorka dostępności), Mariola Ruszaj (kulturoznawczyni, koordynatorka dostępności)
 • Temat:  Ciało w teatrze: ruch i choreografia. Prowadzący warsztaty: Tobiasz Sebastian Berg (choreograf, tancerz), Mateusz Chaberski (performatyk, wykładowca UJ), Katarzyna Peplinska-Pietrzak (pedagog teatru, koordynatorka dostępności), Mariola Ruszaj (kulturoznawczyni, koordynatorka dostępności)
 • Warsztaty „Audiodeskrypcja języka migowego” dla osób z niepełnosprawnością wzroku wprowadzające do spektaklu „Romeo i Julia”
 • Warsztaty z osobami z zespołem Downa „Droga aktora na scene” prowadzone przez Reginę Mynarską

WYDARZENIA

 • „Dostępne czwartki” w ramach Biennale Kultura Futura, wystawa z tłumaczeniem na polski język migowy (PJM) oraz z asystą audiodeskryptorki
 • Przygotowanie dostępnych obiektów VR na wystawie Biennale Kultura Futura dla osób z niepełnosprawnością wzroku
 • „Dostępność, a VR” – badanie dostępności pod kątem korzystania z wirtualnej rzeczywistości przez osoby z niepełnosprawnością wzroku
 • Sporządzenie raportu „DOŚWIADCZENIA VR Z AUDIODESKRYPCJĄ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU” oraz udostępnienie go na stronie teatru
 • Forum Przemysłów Kreatywnych w MOS (prelekcje dotyczące dostępności VR prowadzone przez Rafała Bołdysa, Adama Piaseckieg, Reginę Mynarską, Dawida Górnego) tłumaczone na polski język migowy (PJM)
 • Spotkanie z twórcami i aktorami spektaklu „Romeo i Julia” tłumaczone na PJM, prowadzone przez studentów UJ z „Zarządzania różnorodnością w organizacji”
 • Udział w Festiwalu Kultury Wrażliwej w Krakowie

DODATKOWE DZIAŁANIA

 • Założenie pętli indukcyjnej na widowni Dużej Sceny Teatru oraz w kasie Teatru.
 • Zamontowanie 12 beaconów zawierających opisy przestrzeni ułatwiające samodzielne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku w budynku Gmachu Głównego Teatru. Beacony zsynchronizowane są z aplikacją YourWay.
 • Tworzenie tekstów alternatywnych do zdjęć i grafik na stronie Teatru.
 • Tworzenie filmów w polskim języku migowym oraz z audiodeskrypcją zapraszających na dostępne wydarzenia.
 • Zaproszenie do współpracy osoby z niepełnosprawnością: Adriannę Gdulę – osoba Głucha oraz Mariolę Ruszaj – osoba słabowidząca. Zakres ich działań obejmował wydarzenia dostępne realizowane w ramach projektu „Kultura bez barier”, kontakt z widzami z niepełnosprawnościami, uczestniczenie w warsztatach i szkoleniach dostępnościowych. Ważnym elementem ich pracy był kontakt ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, tzn. dotarcie do widzów i utrzymanie z nimi dalszej relacji.
Współpraca:
Fundacja Pełni Kultury w Krakowie
Stowarzyszenie Lions Club Kraków
Fundacja Szansa = Jesteśmy razem w Krakowie
Firma Accens (Regina Mynarska i Dawid Górny)
Tłumaczki i tłumacze polskiego języka migowego: Agnieszka Madejczyk, Magdalena Sipowicz, Marzena Kasperska, Joanna Augustyniak, Natalia Śmiłek, Jakub Studziński

 Ogromne podziękowania dla osób zaangażowanych w realizacje dostępności:
Dominika Feiglewicz, Bartosz Jelonek, Agata Schweiger, Katarzyna Peplinska – Pietrzak, Ewelina Pędziwiatr, Mariola Ruszaj, Adrianna Gdula, Krystian Foltyniewicz, Paweł Penarski, Anna Maria Krysiak, Dominika Kozłowska, Rafał Bołdys, Julia Urbańska, Natalia Strzelecka, Agnieszka Judycka, Grzegorz Łukawski, Bartłomiej Banaś, Dorota Godzic, Regina Mynarska, Dawid Górny, Anna Franik, Dominik Tabak, Irena Polakowska, Mateusz Basista, Arkadiusz Klej, Zespół Techniczny, Realizatorski oraz Obsługa Widza Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

 Realizacja projektów:
 • Małopolska. Kultura Wrażliwa
 • PFRON „Kultura bez barier” – „Dostępny Teatr im. J. Słowackiego - poprawa dostępności oferty kulturalnej Teatru”
 • Kultura Futura”

Raport Kultura Futura