EN
image/svg+xml

FILMOTEKA MAŁOPOLSKA EDYCJA 2018

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłasza nabór ofert do Programu pn. "Filmoteka Małopolska Edycja 2018". Program ma na celu wspieranie oryginalnych produkcji filmowych o charakterze dokumentalnym oraz notacji filmowych, dokumentujących wydarzenia, miejsca oraz ludzi związanych jednoznacznie z Małopolską.

Zgłoszenia są przyjmowane w trzech kategoriach:


  1. Małopolska dawniej: Produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) mające w założeniu tematycznym ocalenie od zapomnienia i upamiętnienie miejsc oraz wydarzeń, w szczególności związanych z dziedzictwem kulturowym, sztuką a także rocznic historycznych, postaci związanych z Małopolską (m.in. ludzi środowisk twórczych, świata nauki, sportowców, społeczników, postaci historycznych), osób jednoznacznie utożsamianych z Małopolską; w tym między innymi tematy odnoszące się do tradycji i wartości tożsamości religijnej, idei wspólnotowych, aktywności środowiska naukowego i artystycznego, istotnych zdarzeń najnowszej historii;

  2. Małopolska dziś: Produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) dokumentujące aktualne wydarzenia kulturalne oraz istotne zdarzenia o charakterze społecznym i historycznym, życie mieszkańców Małopolski, filmy o ludziach, którzy swoim życiem i postawą utożsamiają się z Małopolską;

  3. Małopolska. Moja wolność: Produkcje (filmy dokumentalne i notacje filmowe) podkreślające znaczenie wolności oraz jej wpływu na współczesność i przyszłość we wszystkich aspektach życia, w kontekście 100 lat od odzyskania niepodległości przez Polskę. Najlepsze oferty otrzymają wsparcia finansowe w postaci wkładu koprodukcyjnego Organizatora na produkcję filmu do wysokości max. 80.000 złotych brutto , a na produkcję notacji max. 5000 złotych brutto przy czym nie więcej niż 75% kosztów realizacji. O ostatecznym wyborze ofert, ilości dofinansowań i ich wysokości decyduje Jury w terminie wyznaczonym w Regulaminie.

Wyłonienie najlepszych ofert (rozstrzygnięcie) nastąpi do dnia 15 maja 2018 r.

Wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej teatru.

 

 

 

Pierwsze spotkanie Jury programu Filmoteka Małopolska

09.05.2018 | 15:30

9 maja 2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie Jury programu Filmoteka Małopolska. Jury dokonuje oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naboru do programu. Spośród 84 zgłoszeń zostaną wyłonione filmy inotację, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu.

Więcej >