EN

Głosowanie w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego

Szanowni Państwo,


Do 14 czerwca 2021 trwa głosowanie w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Projekt ten pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, daje możliwość wskazania potrzeb oraz tego, co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

W imieniu Pani Iwony Gibas – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, a także własnym, serdecznie zachęcam Państwa do zagłosowania na jedno spośród 234 zadań dopuszczonych do głosowania w tej edycji. W tym roku, w puli zadań dopuszczonych do głosowania zdecydowanie przodują inicjatywy sportowe, bo jest ich aż 104. Blisko 50 zadań związanych jest z kulturą, zaś 35 projektów ma charakter społeczno-zdrowotny. Nie zabrakło także licznych projektów edukacyjnych (15 zadań) oraz inwestycyjnych (14 projektów). Małopolanie mogą również zagłosować na propozycje z zakresu turystyki (8 zadań), czy ekologii (6 inicjatyw), a także na 2 zadania wspierające rozwój obszarów wiejskich. Na realizację zwycięskich projektów Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczy 12 milionów złotych.

Zwracam się do Państwa również z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o głosowaniu w gronie Państwa Pracowników, Partnerów Biznesowych, a także wśród Organizacji czy Instytucji, z którymi Państwo współpracujecie. 

Wszelkie niezbędne informacje oraz głosowanie internetowe dostępne są na stronie www.bo.malopolska.pl