EN

Kolejne nagrody dla Krzysztofa Głuchowskiego i Teatru Słowackiego!

30.11.2023

27 listopada w krakowskiej filharmonii odbyła się gala Partnerów Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+. Podczas gali dziękowano firmom i instytucjom, które oferują wielodzietnym rodzinom ulgi i zniżki.

Teatr Słowackiego został wyróżniony w kategorii kultura i rozrywka. Grono wyróżnionych wybrała kapitula powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Z kolei 28 listopada w Teatrze Variété przyznane zostały Nagrody Miasta Krakowa. Historia ich wręczania sięga aż do XV w. Są docenieniem dla krakowian, którzy przyczyniają się na rzecz rozwoju miasta.

Nagrody przyznawane były w czterech kategoriach - "Sport", "Nauka i technika", "Prace dyplomowe" oraz "Kultura i sztuka". W kategorii "kultura i sztuka" jednym z laureatów został Krzysztof Głuchowski.

Komisja konkursowa swój wybór argumentowała następująco" (...)Jako dyrektor Teatru Słowackiego nie tylko doprowadził do ważnych prac remontowych, ale przede wszystkim obudził zespołową energię. W połączeniu ze wspieraniem wolności artystycznej i różnorodności form wyrazu artystycznego przełożyła się ona na znaczące sukcesy i ważne realizacje, takie jak np. głośne „Dziady” w reż. Mai Kleczewskiej (uhonorowane Nagrodą Teatralną im. Wyspiańskiego) czy przygotowany w koprodukcji z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim spektakl „1989” w reż. Katarzyny Szyngiery. Wspierane przez Krzysztofa Głuchowskiego działania teatru na rzecz społeczności miasta i innych scen, w tym nieinstytucjonalnych, jak też otwartość na współpracę.(...)".