EN

List poparcia dla kandydatury Krzysztofa Głuchowskiego w konkursie na Dyrektora Teatru Słowackiego

12.09.2023

31 sierpnia 2024 roku kończy się kadencja Krzysztofa Głuchowskiego jako dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Kadencja znaczona wspaniałymi sukcesami artystycznymi, na czele z najgłośniejszymi premierami dwóch ostatnich sezonów: „Dziadami” w reżyserii Mai Kleczewskiej i „1989” w reżyserii Katarzyny Szyngiery. Teatr wygrywa kolejne festiwale (m.in. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt, Opolskie Konfrontacje Teatralne, Gdański Festiwal Szekspirowski, Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”), zbiera prestiżowe nagrody (m.in. Nagroda im. Zelwerowicza dla Dominiki Bednarczyk, Nagroda Specjalna Miesięcznika „Teatr”, Nagroda im. Stanisława Wyspiańskiego, Nagroda Teatralnej Miasta Gdańska, nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Boska Komedia, na Międzynarodowym Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi, w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, czy Nagroda im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU dla Krzysztofa Głuchowskiego). Codziennie doceniany jest też przez publiczność, która tłumnie przychodzi na spektakle, nagradzając je potem gromkimi brawami. Pod względem organizacyjnym Teatr sam wypracowuje zyski, pozyskuje pieniądze i partnerów, by tworzyć kolejne znaczące wydarzenia i premiery oraz przeprowadza kolejne skomplikowane remonty i modernizacje. Jednocześnie Teatr stoi na straży wartości, takich jak wolność artystyczna, wolności obywatelskie, empatia wobec słabszych i potrzebujących, co przejawia się choćby nieustanną aktywnością we wspieraniu Ukrainek i Ukraińców w ich walce o niepodległość i bezpieczeństwo.

To, za co doceniają Teatr Słowackiego jurorzy, krytycy i widzowie, nie jest niestety doceniane przez organizatora – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który już od prawie 600 dni próbuje bezprawnie odwołać ze stanowiska dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego. Działania Urzędu, jak również innych polityków koalicji rządzącej rozpoczęły się po premierze „Dziadów” i mają ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie instytucji. Teraz organizator, w środku kampanii wyborczej, w czasie trwania procedury odwoławczej, postanowił ogłosić konkurs na dyrektora Teatru Słowackiego. Stało się to pomimo zdecydowanego sprzeciwu całego zespołu Teatru, który ogłosił swoje pełne poparcie dla Krzysztofa Głuchowskiego i wolę, by pozostał on na stanowisku dyrektora przez kolejnych 5 sezonów artystycznych. Krzysztof Głuchowski, na prośbę zespołu, przystąpi do konkursu, wierząc, że liczyć się w nim będą argumenty merytoryczne, a nie polityczne.

My, niżej podpisani/e, biorąc pod uwagę artystyczną pozycję Teatru, jakość kolejnych premier i wzorowy sposób zarządzania instytucją oraz biorąc pod uwagę wolę wszystkich pracowników Teatru, popieramy kandydaturę Krzysztofa Głuchowskiego w konkursie na Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Jeśli się zgadzasz z treścią listu poparcia i chcesz podpisać, prześlij wiadomość mailową o treści: Podpisuję list poparcia wraz z imieniem, nazwiskiem, ew. zawodem lub nazwą organizacji na adres: wspieramdyrektoragluchowskiego@gmail.com