EN
Na zdjęciu skwer przed Teatrem Słowackiego. Na pierwszym planie zielone krzewy oraz róże. W oddali drewniany ławki. Za nimi rozproszeni ludzie. Spacerują po skwerku. Na drugim planie główny budynek Teatru. Gmach jest koloru kremowego z jasno zieloną kopułą. Budynek jest bogato zdobiony. Ma dużo okien. Tłem jest niebieskie niebo z chmurami.

List poparcia dla TR Warszawa i krakowskiego Teatru Groteska

W ostatnich sezonach bardzo wyraźnie widać, jak wielką siłą jest zespół teatralny. Nie tylko artystyczny, ale zespół wszystkich pracowników, którzy razem, zjednoczeni, budują siłę instytucji, którzy walczą z patologiami, którzy świadomie kreują swoją podmiotowość. My, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – wobec kolejnych politycznych perturbacji, wobec wciąż trwającej procedury odwoławczej naszego dyrektora – odczuwamy tę siłę bardzo mocno. Siłę płynącą z wewnątrz, z nas, jako solidarnego zespołu i siłę płynącą do nas z zewnątrz, od innych zespołów, od instytucji, związków, które udzielają nam wsparcia.

Dlatego czujemy potrzebę, by wyrazić nasze wsparcie i solidarność z dwoma bliskimi nam zespołami teatralnymi: TR Warszawa i Teatru Groteska w Krakowie.  W TR Warszawa zespół aktorski wraz z innymi pracownikami teatru oraz związkami zawodowymi sformułowali bardzo konkretne zarzuty wobec dyrekcji teatru i przedstawili propozycje, mające uzdrowić trudną sytuację panującą teraz w TR. Wierzymy że wszystkie te działania są wynikiem najwyższej troski o dobro teatru i zostały ogłoszone publicznie w związku z niemożnością polubownego rozwiązania nabrzmiewającej sytuacji w instytucji. W Teatrze Groteska zaś zawiązał się właśnie związek zawodowy zrzeszający większość aktorów teatru, walczący o silniejszą podmiotowość zespołu i o poprawę warunków pracy. W przypadku obu tych teatrów ich organizatorzy zdecydowali również o rozpisaniu konkursów na dyrektora instytucji.

Wspieramy zespoły TR Warszawa i Teatru Groteska w Krakowie w ich dążeniu do zmian i życzymy siły, mądrości i solidarności w tym trudnym – ale dającym nadzieje na lepsze – momencie. 

Dyrekcja i Zespół Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie