EN

Modernizacja infrastruktury technicznej w Teatrze - II etap prac

26.06.2019

W grudniu 2017 roku z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie pozyskał znaczącą kwotę z Unii Europejskiej na zmodernizowanie infrastruktury technicznej Teatru w latach 2018-2019 r.  Całkowita wartość projektu wynosi 22 036 038 zł. Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniosło 15 283 271,02 zł. Wkład własny zapewniło Województwo Małopolskie w wysokości 3 888 850 zł.

Projekt: Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Po okresie prac mających na celu zmianę zakresu rzeczowego planowanych zakupów oraz opracowanie dokumentacji przetargowej przystępujemy do kolejnego etapu modernizacji infrastruktury technicznej w Teatrze Słowackiego.

II etap prac obejmie miesiące letnie (lipiec-wrzesień) na Dużej Scenie oraz miesiące do końca roku 2019 na Scenie Miniatura.

Trwają prace mające na celu wyłonienie wykonawców na dostawy dotyczące:

  1. Sprzętu akustycznego wraz z montażem na Dużą Scenę Teatru wraz z dostawą interkomu
  2. Sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej na Dużej Scenie oraz na Scenie Miniatura
  3. Zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego oraz urządzeń mechaniki scenyw ramach modernizacji Sceny Miniatura

Planowany okres prac na Scenie Miniatura wrzesień- grudzień 2019 r.

W bieżącym roku planujemy również zakup nośników multimedialnych wraz z kontentem multimedialnym i oprogramowaniem do prezentacji treści informacyjno-promocyjnych w budynku głównym teatru, na Scenie Miniatura oraz w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

Jednocześnie trwają prace przygotowujące teatr do III etapu prac zaplanowanych na okres wakacyjny w roku 2020.  W przyszłym roku planowana jest wymiana foteli  oraz podłogi na widowni Teatru przy pl. Św,. Ducha 1. Nowe krzesła będą wyprodukowane na podstawie projektu samego Jana Zawiejskiego – głównego architekta Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie.

Prace realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 mają na celu ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego oraz zwiększenie dostępu do zasobów kultury. Remont Teatru daje widzom nowoczesną, zmodernizowaną technicznie scenę, ale również przywraca budynkowi jego pierwotny charakter.

 

I etap modernizacji w roku 2018 obejmował:

- Zakup sprzętu oświetleniowego - Duża Scena;
- Zakup  projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz stworzenie kontentu multimedialnego;
- Dostawa i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.