EN
Grafika złożona z niewielkich plam ze zdjęciami krakowskich budynków. Wśród nich znalazło się zdjęcie Muzeum Twórczości Tadeusza Kantora Cricoteka, Zamek Królewski na Wawelu oraz Plac Centralny w Nowej Hucie. Obok znajduje się napis: Prolog OEES. Dzień krakowski. Scena miejska. Prześwietlamy miasto. 15 listopada 2021 r. Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie oraz online na live.oees.pl. Wokół znajdują się rysunki Barbakanu oraz Kościoła Mariackiego.W prawym rogu znajduje się logotyp Open Eyes Economy Summit, które przypomina oko.  Wszystko to objęte jest niebieską ramką z logiem i dopiskiem Kraków.

Prolog OEES 2021: Dzień krakowski

15.11.2021, Małopolski Ogród Sztuki (Kraków, ul. Rajska 12)


Krakowski MOS po raz kolejny stanie się żywą agorą społeczną zaaranżowaną w formę „krakowskiej kawiarni”, bliską naszym sercom i stylu życia.
Panelowe dyskusje zbudowane w kilkugodzinnym bloku ułożą się w wielowątkową narrację o potencjale i słabościach Krakowa. Teraźniejszości i przyszłości naszego miasta, jego miejscu w sieci miejskiej Polski i Europy. Pozwolą spojrzeć na miasto, jako całość, zarówno symboliczną, jak i inżynierską. Będzie to doskonała okazja do dyskusji o:

  • nowoczesnym zarządzaniu miastem
  • narzędziach koniecznych do planowania dobrej przestrzeni miejskiej
  • czynnikach sprawczych decydujących o jego rozwoju
  • przestrzeniach otwartych na spotkania mieszkańców różnych pokoleń i środowisk
  • ekologii, zieleni miejskiej i odporności na zagrożenia klimatyczne
  • nowych technologiach i ich wpływie na rozwój miasta i codzienność jego mieszkańców

Spotkanie będzie miało przebieg performatywny. Sięgniemy po arsenał różnych środków ekspresji i wyrazu, co pozwoli nam na osiągnięcie głębi przekazu niedostępnej w tradycyjnej formule. Reżyserem spektaklu będzie artysta wizualny Alek Janicki.


Wydarzenie rozpocznie się premierą raportu „Pokolenia. Solidarni w Rozwoju” przygotowany przez Zespół Ekspertów OEES pod redakcją prof. Jerzego Hausnera i prof. Agnieszki Chłoń-Domińczak.

Kolejne 5 punktów programu z cyklu “Scena Miejska. Prześwietlamy Miasto” to próba ujęcia miasta złożonego z wielu aspektów i odcieni w jedną spójną całość. Wydarzenie poprowadzą:

Tomasz Janowski – członek Rady Programowej OEES oraz Małgorzata Tomczak - Redaktor Naczelna Architektura & Biznes. Syntezę Miasta mają dokonać przedstawiciele szerokiego grona osób z różnych środowisk.

W tym przedstawiciele krakowskiego Magistratu: Zastępcy Prezydenta – Andrzej Kulig oraz Jerzy Muzyk; Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie – Piotr Kempf oraz Nina Gabryś – pełnomocniczka Prezydenta ds. Polityki Równościowej. Wiedzą akademicką podzielą się: Rektor UEK, prof. Stanisław Mazur, prof. Tomasz Szlendak oraz prof. Rafał Matyja. Nie zabraknie również artystów, architektów, dziennikarzy oraz osób zaangażowanych społecznie: Robert Makłowicz, Marek
Balawajder, Joanna Erbel, Paulina Wilk, dr hab. Krzysztof Görlich, dr inż. arch. Łukasz Pancewicz, Magdalena Sroka, Bartłomiej Kisielewski, Jakub Drath, Agnieszka Staniszewska-Mól czy dr inż. arch. kraj. Joanna Rayss.

Swoim bogatym doświadczeniem nt. wprowadzania innowacyjnych technologii, które polepszają jakość życia mieszkańców, podzielą się: Marta Zalewska – Dyrektorka Programu Green City, InPost oraz Marta Wójcicka – Ekspertka ds. Promocji Metod Dostaw, Allegro oraz Agnieszka Pocztowska - Dyrektor Generalna, Shell Business Operations Kraków.


Projekcja oraz dyskusja filmu z cyklu „Artysta zmienia miasto”, pod patronatem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, przybliży twórczy ślad w miejskim krajobrazie jaki pozostawił po sobie wybitny izraelski rzeźbiarz Dani Karavan. W rozmowie wezmą udział: Rektor ASP Kraków - prof. Andrzej Bednarczyk oraz dr Monika Rydiger – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.


Prolog OEES zakończy dyskusja nad dziedzictwem myśli Stanisława Wyspiańskiego. Co z nich dzisiaj jest najbardziej aktualne i jak dzieła mistrza mogą pomóc nam zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość i co mogą powiedzieć o przyszłości? O tym więcej w czasie „Debaty z Wyspiańskim”, którą poprowadzi Przemysław Powalacz, Prezes Zarządu Geberit Polska; Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego. W wydarzeniu można wziąć udział zarówno stacjonarnie jak i online. Darmowa rejestracja oraz program wydarzenia na: www.kongres.oees.pl/prolog 
Wydarzenie na facebooku: https://www.facebook.com/events/3950750988360219 

Dzień Krakowski to część szóstej edycji Open Eyes Economy Summit, która odbywa się właśnie w Krakowie od 2016 roku i z roku na rok stara się angażować coraz więcej środowisk do wspólnego działania.

Więcej o OEES – www.kongres.oees.pl 

Program