EN

Przedłużenie naboru do konkursu w ramach projektu Kultura Futura Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Technologii Przyszłości.

05.06.2023

Do dnia 24 czerwca 2023 trwa nabór do konkursu na prace w technologii VR, AR, AI w ramach projektu Kultura Futura Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Technologii Przyszłości. Tematem konkursu głównego Biennale Kultura Futura 2023 jest idea „e-POLIS - miasta przyszłości”.

Ze względu na wiele zapytań dotyczących regulaminu opisującego formę prezentacji prac na etapie aplikacji, organizatorzy podjęli decyzję o przedłużeniu naboru zgłoszeń.

Warto pamiętać, że zgodnie z paragrafem pierwszym, punktem 8 regulaminu:


Dopuszczone mogą być prace jeszcze nieukończone, w procesie, under constructions, ale tylko te, których zaawansowanie da szanse oceny jury jakości dzieła na etapie prezentacji, jak również po jego ukończeniu.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.kulturafutura.pl w zakładce KONKURS.

Projekt „Kultura Futura. Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG i funduszy norweskich.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany przez Województwo Małopolskie.