EN

Rozstrzygnięcie Programu "Filmoteka Małopolska" - Edycja 2018

W ramach Programu „Filmoteka Małopolska” edycja 2018 roku wpłynęły 84 zgłoszenia, jeden wniosek nie spełnił wymogów formalnych (kryteria zawarte w Regulaminie Programu).

Ocenie merytorycznej poddano 83 zgłoszenia.

Zgodnie z procedurą przyjętą w Regulaminie Projektu Filmoteka Małopolska, na posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r. Jury Programu w składzie:

  • Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Przewodniczący Jury
  • Kazimierz Barczyk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
  • Małgorzata Radwan -Ballada – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego
  • Grzegorz Biedroń - Radny Województwa Małopolskiego
  • Krzysztof Gierat – Dyrektor KFF
  • Magdalena Sroka - menedżerka kultury, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
  • Magdalena Piekorz -  reżyser filmowy

podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania w postaci wkładu koprodukcyjnego dla 19 produkcji filmowych na łączną kwotę 562 000 zł oraz dla 28 notacji na łączną kwotę 108 000 zł

Wszystkim uczestnikom dziękujemy!

Z podmiotami, których produkcje zostały rekomendowane do  dofinansowania, pracownik Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie skontaktuje się w celu uzgodnienia szczegółów umów o współpracy.

Pozostałych uczestników prosimy o odbiór złożonych wniosków.

Wykaz produkcji i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanego wkładu koprodukcyjnego  w ramach Programu "Filmoteka Małopolska”:

Lista dofinansowanych filmów - w złączniku