EN

Setna rocznica śmierci Jana Zawiejskiego.

12.09.2022

Mija 100 lat od śmierci Jana Zawiejskiego (20 czerwca 1854 - 9 września 2022) – wybitnego krakowskiego architekta, który zaprojektował gmach naszego Teatru oraz wzniesiony obok budynek sceny Miniatura – dziś Dom Machin.
Jan Zawiejski był absolwentem uczelni technicznych w Monachium i Wiedniu. Po wygranych konkursach, w których startowali najlepsi architekci polscy i zagraniczni, 17 lipca 1890 roku władze miasta powierzyły mu realizację projektu i nadzór nad budową nowego krakowskiego teatru.
Uroczyste otwarcie nastąpiło 129 lat temu - 21 października 1893 roku.