EN
Zdjęcie fragmentu kurtyny Henryka Siemiradzkiego w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Na zdjęciu jest centralna część kurtyny ukazująca antyczne, półnagie postaci siedzące na schodach antycznej świątyni. U góry przed kurtyną zwisa głośnik zawieszony na kablach. Zdjęcie jest z odcieniach pomarańczu.

Teatr Słowackiego przeciwko decyzji o odwołaniu Moniki Strzępki - dyrektorki Teatru Dramatycznego

25.11.2022

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec decyzji wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła o unieważnieniu zarządzenia powołującego Monikę Strzępkę na dyrektorkę Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy. Decyzję tę odbieramy jako umotywowaną politycznie próbę cenzury prewencyjnej, bezpodstawną ingerencję w autonomię instytucji kultury oraz jako próbę ograniczania wolności twórczej.

Monika Strzępka – wyborem komisji konkursowej – w styczniu 2022 wygrała konkurs na dyrektorkę Teatru Dramatycznego. Zawarła prawomocny kontrakt dyrektorski i od września 2022 roku rozpoczęła realizację programu, który przedstawiła komisji, i który został uznany za najlepszy. Tymczasem w tym momencie jest oceniana przez wojewodę za spektakle, które stworzyła w innych teatrach, za wypowiedzi medialne lub za premiery i działania, które w Teatrze Dramatycznym dopiero się wydarzą. Monika Strzępka ma prawo i obowiązek określony kontraktem realizacji swojego programu i powinniśmy wszyscy zostawić jej wolność i autonomię działania w tym zakresie.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie od premiery „Dziadów” w reżyserii Mai Kleczewskiej jest ofiarą politycznych nacisków i prób cenzury. Dzisiaj mija 282 dzień trwającej ciągle procedury odwołania Krzysztofa Głuchowskiego z funkcji dyrektora Teatru. Sami przekonaliśmy się jak ważna jest środowiskowa solidarność, jak wiele sił i energii dostaliśmy od wspierających nas polskich i europejskich teatrów, od artystów, od widzów. Dlatego teraz z pełną mocą wspieramy dyrektorkę Monikę Strzępkę i apelujemy do wojewody mazowieckiego o cofnięcie swojej decyzji.

Teatr musi być wolny od politycznych nacisków. Teatr jest przestrzenią sztuki, wolności i dialogu. Teatr jest nasz – nas wszystkich: osób na widowni, osób na scenie i za sceną, całego polskiego społeczeństwa.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie