EN

Update!

24.11.2022

Debata po "Act of Killing" rozpocznie się w sobotę o 20:20. To informacja dla wszystkich, którzy nie będą na spektaklu, tylko planują przyjść na spotkanie z:

dr Anną Adamską-Gallant - adwokatką, byłą sędziną, która orzekała w Kosowie w sprawach o zbrodnie wojenne. Ekspertką międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka. Od 2018 roku jej działalność zawodowa koncentruje się na transformacji ukraińskiego sądownictwa.

Mariną Lobanovą - członkinią rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał i nauczycielką historii wypędzoną z Rosji m.in. za edukowanie na temat zbrodni radzieckiego i rosyjskiego imperializmu. Asystentką społeczną w programie "Żyj w Krakowie", prowadzonym przez Salam Lab.

Janem Klatą - jednym z najwybitniejszych polskich twórców teatralnych, laureatem kilkudziesięciu polskich i zagranicznych nagród teatralnych, m.in. Europejskiej Nagrody Teatralnej i Nagrody im. Konrada Swinarskiego. Jego spektakle prezentowane były na Festiwalu Jesiennym w Paryżu, Olimpiadzie Teatralnej w Petersburgu, Biennale w Wenecji, oraz w wielu, wielu innych miejscach na całym świecie. Wyreżyserował ponad pięćdziesiąt spektakli w dziesięciu państwach, pracując z aktorami kilkunastu narodowości.

Spotkanie poprowadzi dr Karol Wilczyński.

Więcej informacji na www.