EN
image/svg+xml

Jan Hartman

Jan Hartman, profesor zwyczajny UJ, kieruje Zakładem Filozofii i Bioetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Urodził się we Wrocławiu w 1967 r., studiował na KUL, a od 1990 r. pracuje na UJ.

Napisał 16 książek, akademickich oraz popularnych, a ponadto kilka tysięcy tekstów publicystycznych. Zajmuje się metafilozofią, etyką i filozofią polityki. Jako publicysta związany jest z "Polityką", dla której pisze felietony, komentarze bieżące oraz bloga. Żywo uczestniczy w debacie publicznej, ujmując się za wartościami konstytucyjnymi. Z przekonań politycznych jest socjaldemokratą. Okazjonalnie włącza się w życie polityczne.