EN

"Dziady" w reżyserii Mai Kleczewskiej w Ukrainie - przekaż darowiznę!

23.02.2023

Zbieramy pieniądze na realizację ukraińskiej wersji „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Mai Kleczewskiej w Narodowym Akademickim Teatrze Dramatycznym im. Iwana Franki w Iwano-Frankiwsku. 
Dzięki temu ten Teatr w czasie wojny będzie mógł nadal grać, a ludzie nie stracą kontaktu z kulturą. 

Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie.

Pieniądze można wpłacać na konto:
Nr konta: Bank Pekao S.A.
Darowizny tytułem: "na Dziady w Ukrainie”
Wpłaty krajowe: 
53 1240 4650 1111 0010 6597 4503
Wpłaty z zagranicy:
Swift code: PKOPPLPW
IBAN: PL 53 1240 4650 1111 0010 6597 4503