EN
Zdjęcie na białym tle. Dłonie męskie  trzymające klaps filmowy. Klaps jest czarny, z białymi napisami po angielski, z pustymi polami do uzupełnienia kredą.

FILMOTEKA MAŁOPOLSKA 2020

05.03.2020

Uprzejmie informujemy, że organizatorem Programu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA 2020 jest Małopolskie Centrum KulturySOKÓŁ w Nowym Sączu, z siedzibą przy ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz.Program jest finansowany przez organizatora ze środków przekazanych z budżetu województwa małopolskiego.


Ogłoszenie o naborze zgłoszeń opublikowane zostanie 1 kwietnia 2020 r.na stronie www.malopolska.pl, portal województwa małopolskiego oraz na portalu organizatora- www.mcksokol.pl.Osobą do kontaktu w sprawach programu jest Magdalena Paszek – tel. 18 4434307, m.paszek@mcksokol.pl