EN
image/svg+xml

Małopolska. Kultura wrażliwa

Mija już drugi rok działań w ramach projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa”, którego głównym celem jest dostosowanie oferty i przestrzeni instytucji kultury dla każdej zainteresowanej osoby.

Najważniejszym wydarzeniem projektu w roku 2018 było Drugie Forum Kultury Wrażliwej, podczas którego pracownicy domów i ośrodków kultury, bibliotek, muzeów i teatrów mieli okazję poznać praktyki udostępniania instytucji osobom z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku i ruchu.

Ponadto, razem z zaproszonymi ekspertami, zaktualizowaliśmy Wytyczne dostępności – wskazówki podpowiadające nam, w jakim kierunku powinnyśmy podążać, aby otworzyć się na obecność osób z niepełnosprawnościami oraz jak planować działania dla jak najszerszego grona odbiorców. Zmierzenie się z tymi zaleceniami i ich realizacja to niezwykle ważny etap otwierania się instytucji kultury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy matek z dziećmi.

Wydarzenie podsumowujące drugi rok działań projektu „Małopolska. Kultura wrażliwa” – gala wręczenia świadectw dostępności dla tych instytucji kultury, które zostały pozytywnie ocenione przez współpracujących z nami ekspertów odbyła się 4 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w Operze Krakowskiej przy ul. Lubicz 48. Podczas wydarzenia został wystawiony spektakl Pan Tralaliński w wersji z audiodeskrypcją, tłumaczeniem na Polski Język Migowy w dostosowanej przestrzeni teatralnej.

Nasz Teatr im. J. Słowackiego otrzymał 2 świadectwa dostępności w ramach projektów Kultura Wrażliwa dla Sceny MOS i Domu Rzemiosł Teatralnych.