EN

Małopolska szuka dobroczyńców i najlepszych organizacji pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka na zgłoszenia kandydatur do honorowych nagród „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych oraz „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

Wyróżnienia te od lat doceniają licznie realizowane inicjatywy oraz podejmowane aktywności na rzecz różnych środowisk. Tegoroczne nominacje do nagród mogą być także okazją, by podziękować oraz wyróżnić tych Małopolan, którzy swoją odwagą, pracą, a także zaangażowaniem walczyli o życie i zdrowie innych, w czasie pandemii COVID-19.


Nagroda „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” są wyrazami wdzięczności oraz podziękowaniem za bycie przyjacielem drugiego człowieka i godnym naśladowania. To dzięki pracy dobroczyńców oraz organizacji pozarządowych nasz region staje się otwarty na potrzeby dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami. Dzięki nim Małopolska staje się miejscem nowoczesnym, proekologicznym, sprzyjającym rozwojowi, kulturze i nauce, budzącym w mieszkańcach kreatywność i chęć do podejmowania różnorodnych aktywności - mówi Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

W tegorocznej edycji Nagrody „Kryształy Soli” najlepsza małopolska organizacja pozarządowa otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 000 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Jeśli znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym, a może znasz organizację pozarządową, dzięki której świat wokół nas staje się lepszy? Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Nagród „Amicus Hominum” i Kryształy Soli”. Do 16 sierpnia 2021 r. trwa nabór zgłoszeń.

Więcej na ten tamat >