EN
Na białym tle koło wypełnione QR kodem w kolorze niebiesko-żółtym. Pod nim pionowo niebieski napis PUNKT

Nowy PUNKT na mapie Krakowa!

28.04.2022

P - Polska

- Ukraina

- Natura

K - Kultura

T - Transfer

PUNKT jest naturalną kontynuacją działań na rzecz Uchodźców przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Domu Rzemiosł Teatralnych, które zainicjowane zostały drugiego dnia wojny. W odróżnieniu od dotychczasowej aktywności nakierowanej na pomoc przybywającym do Krakowa Uchodźczyń i Uchodźców z Ukrainy, działalność PUNKTu jest systemową pomocą dla środowiska artystycznego. Do współpracy zaproszeni zostali ukraińscy studenci (wykwalifikowani instruktorzy), którzy mają uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Właśnie przez sztukę będą pomagać ukraińskim dzieciom. Nadrzędną zasadą podejmowanych działań jest integracja. Zajęcia odbywać się będą w specjalnie zaaranżowanej na ten cel sali w MOSie - wejście od ulicy Józefa Szujskiego. Harmonogram spotkań publikowany będzie na stronie https://m.facebook.com/Punktcenter. Na zajęcia obowiązywać będzie rejestracja.

PUNKT zajmuje się również wyszukiwaniem instytucji, które zechcą użyczyć miejsca do rozszerzenia podejmowanych działań. Przy współpracy z daną instytucją zostaną przygotowane i skoordynowane działania ukraińskich studentów dla ukraińskich dzieci. Pozwoli to realizować misję przenikania się kultur, która przyświeca projektowi Kultura Futura. Trwają również rozmowy z władzami samorządowymi na temat implementacji działania w krakowskich miejscach edukacji, domach kultury, galeriach itd.

Popołudniami, po zaplanowanych zajęciach dla dzieci, PUNKT w MOSie będzie miejscem spotkań artystów.

Organizatorzy:

  • Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

  • Międzynarodowe Forum Kultura Futura

  • Fundacja ZUSTRICZ

  • SALAM LAB - STOWARZYSZENIE LABORATORIUM DZIAŁAŃ DLA POKOJU