EN

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie uzyskał dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Tytuł projektu: Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej.

W ramach:
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 
Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego oraz zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozwój kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki. W ramach dofinansowania zostanie zakupiony sprzęt oraz wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej przez Teatr. Planujemy m.in. modernizację scenotechniki na Dużej Scenie, zakup podłogi obrotowej, wymianę foteli na widowni Dużej Sceny, zakup oświetlenia i nagłośnienia, sprzętu do mappingu oraz sprzętu multimedialnego.

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju, jako Instytucja  Zarządzająca projektem opracowało i udostępniło dla wszystkich narzędzie informatyczne, które umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu  wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia  finansowego poprzez specjalny adres  e-mail nadużycia.POIS@mr.gov.pl  lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

 

Formularz dostępny pod linkiem https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ 

 

Portal Funduszy Europejskich >

Program Infrastruktura i Środowisko >

 

Modernizacja infrastruktury technicznej w Teatrze

I etap modernizacji infrastruktury technicznej w Teatrze im. J. Słowackiego ze środków POIŚ został zakończony.

02.01.2019 | 16:36

Zaplecze sceny - wnętrze maszynowni. Konstrukcje metalowe z potężnych, stalowych belek. Na pierwszym planie rząd mechanizmów sznurowni w kształcie cylindrów. W całym pomieszczeniu pionowe, stalowe liny.

W minionym 2018 roku, po przeprowadzeniu trzech przetargów wyłoniono firmy realizujące poszczególne prace w I etapie modernizacji. Prace rozpoczęły się w lipcu i trwały do pierwszych dni października. Całkowita wartość zakupów zrealizowanych w tym okresie wyniosła 8 730 380,10 zł brutto. W ramach I etapu realizacji programu POIŚ: zakupiono sprzęt oświetleniowy na Dużą Scenę Teatru, projektory multimedialne, które będą wykorzystywane na wszystkich scenach Teatru (Duża Scena, Miniatura i Scena MOS), zainstalowano nową mechanikę sceny wraz z system sterowania tzw. sznurowni oraz zainstalowano scenę obrotową. Więcej >>

Modernizacja infrastruktury technicznej w Teatrze - II etap prac

26.06.2019 | 18:36

Po okresie prac mających na celu zmianę zakresu rzeczowego planowanych zakupów oraz opracowanie dokumentacji przetargowej przystępujemy do kolejnego etapu modernizacji infrastruktury technicznej w Teatrze Słowackiego.

II etap prac obejmie miesiące letnie (lipiec-wrzesień) na Dużej Scenie oraz miesiące do końca roku 2019 na Scenie Miniatura.

Trwają prace mające na celu wyłonienie wykonawców na dostawy dotyczące:

Sprzętu akustycznego wraz z montażem na Dużą Scenę Teatru wraz z dostawą interkomu

Sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej na Dużej Scenie oraz na Scenie Miniatura

Zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego oraz urządzeń mechaniki sceny w ramach modernizacji Sceny Miniatura

Planowany okres prac na Scenie Miniatura wrzesień-grudzień 2019 r. Więcej >

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.