EN

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt: Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju, jako Instytucja  Zarządzająca projektem opracowało i udostępniło dla wszystkich narzędzie informatyczne, które umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu  wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia  finansowego poprzez specjalny adres  e-mail nadużycia.POIS@mr.gov.pl  lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

 

Formularz dostępny pod linkiem https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ 

 

Portal Funduszy Europejskich >

Program Infrastruktura i Środowisko >

 

Modernizacja infrastruktury technicznej w Teatrze

Prace realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 miały na celu ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego oraz zwiększenie dostępu do zasobów kultury. Remont Teatru pozwolił na oddanie  widzom nowoczesnej, zmodernizowanej technicznie sceny, ale również przywrócił budynkowi jego pierwotny charakter.

1.     Koszt całkowity: 20 467 759,00 PLN
2.     Koszt kwalifikowany: 17 980 318,85 PLN
3.     Dofinansowanie  EFRR: 15 283 271,02 PLN

Teatr zrealizował prace objęte projektem od 2018 roku. W latach 2018-2021 dokonano następujących zakupów sprzętu i wyposażenia:

I. Zakup sprzętu oświetleniowego - Duża Scena Teatru

Teatr został wzbogacony o wysokiej klasy sprzęt oświetleniowy m.in. ponad 80 reflektorów,  system sterowania „followspot” który pozwala z pozycji zewnętrznego kontrolera realizatorowi na prowadzenie światłem aktora z obecnie niedostępnych lokalizacji  np. z mostu oświetleniowego. Dzięki funkcjonalności zdalnego sterowania system ten umożliwia realizację spektaklu z dowolnego miejsca bez zakłócania odbioru widzom.

II. Zakup projektorów multimedialnych z akcesoriami na potrzeby projekcji mappingowych dla Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz stworzenie kontentu multimedialnego

Na potrzeby działalności Teatru zakupione zostały sprzęty wysokiej jakości takie jak Barco i Epson. Przy ich użyciu firma PERFORM opracowała pokaz multimedialny prezentujący animacje, przygotowane przez artystę Aleksandra Janickiego na temat historii Teatru Słowackiego. Prezentacja mappingu odbyła się przed premierowym pokazem spektaklu „Kwiat paproci” w reż. Jakuba Krofty w dniu 6 grudnia 2018 r. W spektaklu również po raz pierwszy wykorzystano scenę obrotową zakupioną w ramach przedmiotowego projektu. Spektakl jest nadal wystawiany w repertuarze Teatru Słowackiego. Pokazy mappingu stały się kolejną ofertą kulturalną dla widzów, turystów i sympatyków Teatru Słowackiego i Krakowa.

III. Dostawa i montaż urządzeń mechaniki sceny wraz z systemem sterowania dla Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Modernizacja ta zdecydowanie usprawniła i ułatwiła prace montażowe i demontażowe  oraz pozwoliła na efektywniejsze wykorzystanie możliwości scenicznych naszego teatru. W ramach umowy zmodernizowano urządzenia mechaniki sceny teatru tj. 24. sztankietów z napędem elektrycznym, sceny obrotowej, trzech nowych mostów oświetleniowych, systemu sterowania mechaniką sceniczną Gedeon X350. Wymieniono 10 ręcznych sztankietów i napędy kurtyny stalowej i klap dymowych napędu mostu portalowego. Po 125 latach obsługa ręczna sznurowni została zmieniona na częściowo zmechanizowaną.

IV. Dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia rozszerzonej działalności kulturalnej

W ramach zrealizowanej w 2019 roku dostawy sprzętu multimedialnego, Teatr wzbogacił się o wiele profesjonalnych, nowoczesnych urządzeń (m.in. projektory multimedialne wykorzystywane przy efektach scenograficznych na scenie).

V. W roku 2019 została zmodernizowana Scena Domu Machin (dawna Scena Miniatura) oraz znajdująca się w budynku sala prób. Przestrzenie zostały wyposażone w nowy sprzęt oświetleniowy, akustyczny, multimedialny oraz w elementy mechaniki sceny.

VI. 11 grudnia 2021 roku na III piętrze Teatru została otwarta stała wystawa narracyjna pt. „Archiwum opowieści teatralnych PARADYZ”.

Powstała w rzadko odwiedzanych, niemalże zapomnianych zakątkach budynku Teatru Słowackiego. Wystawa została zbudowana z tajemniczych obiektów-gablot. Przy czym w żadnym razie nie jest to tradycyjna wystawa z muzealnymi eksponatami. To raczej magazyn pozornie rozrzuconych obiektów – opakowań, obudów sprawiających wrażenie urządzeń utrzymujących przy życiu tajemnicze wewnętrzne mechaniczne byty. Wystawa ta również ożywiła nieodstępne do tej pory przestrzenie Teatru oraz stworzyło nowoczesne miejsce do prowadzenia m.in. działalności edukacyjnej. Wystawa dla widzów jest dostępna bezpłatnie, na godzinę przed każdym spektaklem.

Rok 2021 i 2022 poświęcone zostały na bardzo skomplikowane procedury wyłonienia wykonawcy dla prac obejmujący modernizację widowni Dużej Sceny Teatru, w tym wymianę podłogi i krzeseł. Nowe krzesła są wyprodukowane na podstawie projektu samego Jana Zawiejskiego – głównego architekta Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie przez uznanego w Polsce producenta foteli audytoryjnych firmę Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, pod nadzorem cenionego projektanta Tomasza Koniora (Konior Studio z siedzibą w Katowicach), autora projektu foteli i krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru. Prace objęły również wprowadzenie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji projektu zamontowany został systemu wspomagania słuchu – tzw. pętlą indukcyjną (induktofoniczną), którym objęta została część widowni. Umożliwia ona osobie niedosłyszącej odbiór nieskazitelnie czystego i wyraźnego dźwięku poprzez cewkę telefoniczną, w którą wyposażony jest niemal każdy aparat słuchowy.

Duża Scena zyskała nowe oblicze (dodatkowo został odtworzony pierwotny układ i wygląd III piętra z przywróceniem widowni), które sprawiło, że widz w teatrze będzie czuł się komfortowo, a świadczone przez nas usługi będą na najwyższym poziomie.

Do końca 2022 r. zrealizowano również zakup nośników multimedialnych w ramach systemu informacji wizualnej, montowanych w obiektach Teatru pozwalający dotrzeć z informacją bezpośrednio do potencjalnych widzów bywających w okolicach budynków Teatru.

Zakończenie wszystkich inwestycji w ramach  nastąpiło 31.12.2022 r.