EN

Pierwszy etap projektu „Cyfrowe arcydzieła Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie”

Finalizujemy pierwszy etap projektu „Cyfrowe arcydzieła Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie” polegającego na cyfryzacji najcenniejszych rękopisów, maszynopisów i druków – najcenniejszych egzemplarzy reżyserskich, suflerskich, inspicjenckich itp. przechowywanych w Archiwum Artystycznym i Bibliotece naszego Teatru. Wszystkie powstały w XIX i pierwszej połowie XX w.

Wśród zeskanowanych obiektów są egzemplarze z prapremier „Kordiana” z 1899 r., „Dziadów” z 1901 r., „Tumora Mózgowicza” Witkacego z 1921, dramatów m.in. Wyspiańskiego, Zapolskiej, Bałuckiego, Szekspira, zawierające uwagi inscenizacyjne wybitnych reżyserów, scenografów, aktorów –Solskiego, Pawlikowskiego, Kotarbińskiego, Osterwy i innych. Niektóre egzemplarze zawierają rysunki, szkice, adnotacje cenzury.Wkrótce cyfrowe wizerunki zdigitalizowanych dzieł zostaną udostępnione w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej, a kilka wybranych także na stronie Teatru.

 

Więcej na temat projektu → CATS - Cyfrowe Arcydzieła Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

https://teatrwkrakowie.pl/cats-cyfrowe-arcydziela-teatru-im-juliusza-slowackiego-w-krakowie 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Partnerzy Projektu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Katedra Teatru na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego