EN

CATS - Cyfrowe Arcydzieła Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

 

 

 

 

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA – CYFROWE ARCYDZIEŁA TEATRU IM. J. SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE („CATS”)

Link do zdigitalizowanych egzemplarzy teatralnych ze zbiorów Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=135021&tab=3 


Od początku 2021 roku Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie wspólnie z Partnerami realizuje projekt digitalizacji najcenniejszych egzemplarzy teatralnych ze zbiorów bibliotecznych Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru.

 

W ramach projektu „CATS” w roku 2021 została przeprowadzona digitalizacja, opracowanie i udostępnienie 50 egzemplarzy teatralnych – rękopisów, maszynopisów oraz druków: egzemplarzy reżyserskich, inspicjenckich, suflerskich, cenzorskich, autorskich, pochodzących z lat 1837- 1939, z cennego  zasobu Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego.

 

Wytypowany zasób zostanie udostępniony w formie wirtualnej biblioteki cyfrowej na platformie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej (MBC) zajmującej się gromadzeniem i udostępnianiem dorobku piśmiennictwa Małopolski w postaci zdigitalizowanej, działającej w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych (jej zbiory udostępniane są także za pośrednictwem takich portali, jak np.: Europejska Biblioteka Cyfrowa EUROPEANA). Ponadto zdigitalizowane egzemplarze udostępnione będą na stronie Teatru www.teatrwkrakowie.pl poprzez link do platformy Partnera.

 

Zdigitalizowane zbiory w całości zostaną udostępnione bezpłatnie, a 5 najbardziej atrakcyjnych pozycji wraz z ich szczegółowym opisem zostanie zamieszczonych na stronie Teatru www.teatrwkrakowie.pl. Fragmenty tych egzemplarzy będą dostępne, dzięki audiodeskrypcji, również dla osób z dysfunkcją wzroku. Odwzorowania cyfrowe stworzone w ramach zadania zasilą obszerną publikację edukacyjną, którą Teatr planuje opracować i wydać po zakończeniu trzeciego etapu CATS (w 2024 r.).

 

Zbiory biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (otwartego w 1893 roku, do roku 1909 pod nazwą Teatr Miejski) są największym i najcenniejszym w Polsce zbiorem teatraliów przechowywanych w działającym teatrze. Podstawową i najcenniejszą częścią zasobu jest unikalna, spójna i zachowująca ciągłość historyczną kolekcja teatralnych egzemplarzy sztuk granych lub przeznaczonych do wystawiania w dawnym teatrze krakowskim w latach 1836-1983 oraz w Teatrze Miejskim (od 1909 im. J. Słowackiego) po roku 1893 aż po współczesność. Zbiór dokumentuje dzieje teatru polskiego i krakowskiego, jego repertuaru, przemian estetycznych, ideowych, instytucyjnych.

AUDIOWSTĘP

AUDIOWSTĘP - Zasoby Biblioteki Teatru i Czytelnia Artystów

Oto pięć zdigitalizowanych w całości egzemplarzy scenariuszy wraz z opisami:

„Angelo tyran Padewski”, Victor Hugo → egzemplarz z 1836 r.

Link do Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

„Dziady”, Adam Mickiewicz → egzemplarz teatralny z 1901 r.

Link do Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

„Protesilas i Laodamia”, Stanisław Wyspiański → egzemplarz teatralny z 1903 r.

Carewicz

Link do Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

„Carewicz”, Gabriela Zapolska → egzemplarz teatralny z 1917 r.

Link do Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

„Fedra”, J. Racine → egzemplarz teatralny z 1937 r.

Link do Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej

EGZEMPLARZE TEATRALNE - FRAGMENTY

AUDIODESKRYPCJA

Egzemplarz teatralny pt. „Angelo tyran Padewski” Wiktora Hugo z 1836 r.

AUDIODESKRYPCJA

Egzemplarz teatralny „Dziadów” Adama Mickiewicza z 1901 r.

AUDIODESKRYPCJA

Egzemplarz teatralny „Carewicza” Gabrieli Zapolskiejz 1917 r.

AUDIODESKRYPCJA

egzemplarz teatralny „Lilii Wenedy” J. Słowackiego z 1934 r.

AUDIODESKRYPCJA

egzemplarz teatralny „Fedry” J. Racine’a z 1938 r.

WYKŁADY w ramach projektu "CATS"

Wykład dr hab., prof. UJ Agnieszka Marszałek

"Egzemplarz teatralny – jak go czyta teatrolog..."

Wykład dr hab., prof. UJ Dorota Jarząbek-Wasyl

"Jak usłyszeć rękopisy? ..."