EN

Poszerzamy kompetencje w zakresie dostępności

06.03.2023

W lutym, w naszym Teatrze, odbyły się warsztaty teatralne, na które zaprosiliśmy osoby niesłyszące i niedosłyszące. Z uczestnikami spotkali się twórcy, którzy na co dzień prowadzą zajęcia w Królewskim Konserwatorium Szkocji na kierunku aktorstwo w brytyjskim języku migowym oraz języku angielskim. Wspólnie z Markiem Stevensonem, aktorem i reżyserem, na warsztatach była Rita McDade, Głucha dramaturżka i ekspertką BSL.

Uczestnicy warsztatów pracowali nad słynną sceną balkonową z „Romea i Julii” Szekspira. Zgłębiali metody analizy oraz interpretacji tekstu. Uczestnicy indywidualnie oraz w duetach pracowali nad rolą oraz działaniami scenicznymi. Prowadzący mówili o ważnej roli komunikacji pomiędzy aktorami oraz zwracali uwagę na potrzebę budowania napięcia na scenie.

Teatr dba o to, żeby pokonywać bariery i stawać się dostępnym dla wszystkich. Realizujemy szkolenia dla pracowników prowadzone przez niepełnosprawnych trenerów, którzy przedstawiają sytuacje i ograniczenia stojące na ich codziennej drodze. Poprzez zajęcia praktyczne uczestnicy szkolenia doskonalą swoje umiejętności pomocy osobom z niepełnosprawnością słuchu, wzorku czy narządów ruchu.

Warsztaty były zrealizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Teatr im. J. Słowackiego - poprawa dostępności oferty kulturalnej Teatru”,

finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z grantu „Kultura bez Barier” w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.