EN
Na zdjęciu 3 młode kobiety w pracowni krawieckiej. Jedna siedzi przy maszynie do szycia, druga stoi obok i nachyla się w kierunku materiału w maszynie, tłumaczy, pomaga. Za nimi stoi trzecia kobieta, przygląda się pracy pozostałych dwóch. W tle ściana na której jest duza ilość szpulek z nićmi w różnych kolorach. obok stoi korpus manekina, na stole dużo rozrzuconych rzeczy krawieckich.

"MYŚLĄCA RĘKA" - warsztaty październik-grudzień 2020

Program warsztatów październik - grudzień 2020.

PAŹDZIERNIK

 • 8 października, godz.: 14:00
  Duża Scena Teatru Słowackiego, Plac św. Ducha.

Prowadzący:
Mateusz Bernat – kierownik pracowni video w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

STUDIO TELEWIZYJNE POLONIUSZA: ZA KULISAMI

Warsztaty video skierowane do młodzieży. Realizatorzy video spotkają się z młodzieżą przed spektaklem, opowiedzą o swojej pracy, zdradzą tajniki warsztatu, pokażą sprzęt, na którym pracują. Będzie to niepowtarzalna okazja odkrycia tajników pracy realizatora video w Teatrze Juliusza Słowackiego.

Najtrudniejsza technicznie scena – studio telewizyjne Poloniusza, będzie punktem wyjścia do opowiedzenia o potrzebach współczesnej sceny teatralnej i kierunkach jej rozwoju. Dzięki temu, ludzie, których zwykle nie widać na scenie, staną się bohaterami zdarzenia teatralnego.

 • 17 października, godz.: 10:00
  Pracownie krawieckie, Dom Rzemiosł Teatralnych, ul. Radziwiłłowska 3.

Prowadzące:
Grażyna Cichy – kierowniczka damskiej pracowni krawieckiej 
Sylwia Grabień – krawcowa z damskiej pracowni

SZAFA BALLADYNY. RZECZY TEATRALNE

Warsztat krawieckie skierowany do młodzieży i osób dorosłych. Prowadzące warsztaty, opowiedzą o kostiumach współczesnych, powstających z recyklingu rzeczy nie teatralnych.Krawcowe zaprezentują, w jaki sposób przebiegał proces produkcji kostiumów od projektu do realizacji. Warsztaty rozpoczną się od prezentacji wybranych projektów scenografów, współpracujących z Teatrem w Krakowie im. Juliusza Słowackiego (Małgorzaty Szydłowskiej, Mirka Kaczmarka,…) a zakończą się na kostiumach, które można obecnie zobaczyć na scenie. Dzięki temu uczestnicy będą mogli – nie tylko poznać kulisy powstawania kostiumów teatralnych – ale również prześledzić proces zmian i przekonać się, na ile kostiumy, które pojawiły się na scenie, są wierne projektom stworzonym przez scenografa.  

Teatralne krawcowe zdradzą również tajniki magazynu kostiumów i zaprezentują, w jaki sposób kostiumy ze starych przedstawień, służą bohaterom nowych spektakli. Na koniec, prowadzące wspólnie z uczestnikami warsztatów, przeprowadzą metamorfozę stroju, który zszedł już z afisza, na kostium dla postaci „nowej sztuki”.

 

 • 23 października, godz.: 14:00
  Duża Scena Teatru Słowackiego, Plac św. Ducha.

Prowadzący:
Bartek Jelonek – producent teatralny.

W DOMU LALKI. ZA KULISAMI

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych, podczas których uczestnicy poznają tajniki pracy inspicjenta, w oparciu o spektakl „Lalka” w reż. Wojtka Klema. Odwiedzą stolik inspicjenta i zobaczą, jak wygląda świat LALKI od strony kulis. Poznają tajniki haseł, znaków i sygnałów, dzięki którym inspicjent komunikuje się z aktorami i zespołem technicznym, który jest zaangażowany w realizację przedstawienia. Poznają też wiele historii na temat Teatru Słowackiego, których na próżno szukać w oficjalnych publikacjach i nagraniach.

 

 • 26 października o godz. 12:00,
  Dom Rzemiosł Teatralnych, ul. Radziwiłłowska 3.

STRUKTURA MUZYKI TEATRALNEJ. MATERIA

Prowadzenie:
Dominik Strycharski, kompozytor muzyki do wielu spektakli.

Uczestnicy warsztatów, dowiedzą się: w jaki sposób powstaje muzyka do spektakli teatralnych? Skąd autorzy czerpią inspiracje? Jaka jest różnica między muzyką, która jest odtwarzana podczas spektaklu, a utworami wykonywanymi na żywo? Kto odpowiada za jej realizację podczas przedstawienia?

Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić skalę głosu, zaśpiewać wspólnie.

 

LISTOPAD

 • 14 listopada, godz. 10:00.
  Pracownia Teatru im. Juliusza Słowackiego, ul. Półłanki.

Prowadzący:
Łukasz Bułas – kierownik pracowni sceno-technicznej
Łukasz Pipczyński – rzeźbiarz i modelator

POMIĘDZY KREACJĄ A TECHNOLOGIĄ.

Warsztaty dla młodzieży i dorosłych, podczas których uczestnicy, poznają proces produkcji spektaklu „Krakowiacy i górale” od strony technicznej. Warsztaty odbędą się w pracowni sceno-technicznej Teatru Słowackiego. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat budowania teatralnych dekoracji. Dowiedzą się, w jaki sposób realizowana jest scenografia: od wizji scenografa, do jej zmaterializowania i przeniesienia na scenę. Poznają ludzi, którzy stoją za realizacją od początku do końca, a także materiały z jakich powstają poszczególne elementy scenografii i tajniki ich montażu. Uczestnicy, odwiedzą pracownie: stolarską, malarską, ślusarską, modelarską i spróbują swoich sił w wykonaniu drobnych elementów dekoratorskich.

 

 • 17 listopada, godz. 11:00. 
  Duża Scena Teatru Słowackiego, Plac św. Ducha.

Prowadzący:
Bartosz Jelonek – producent teatralny.

HAMLET JEDZIE DO GDAŃSKA. ZA KULISAMI

Warsztat dla młodzieży. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób realizowane są przedstawienia poza siedzibą teatru, zarówno od strony realizacyjnej, jak i organizacyjnej. Jak zaplanować wyjazd? Zapakować dekoracje, kostiumy, rekwizyty, meble i zapiąć wszystko na przysłowiowy ostatni guzik. W jaki sposób – podczas wyjazdów – wygląda praca garderobianych, charakteryzatorek, akustyków i całego zaplecza technicznego. Czy można przenieść spektakl na scenę o innym charakterze, parametrach i wymiarach, bez zmiany scenografii? W jaki sposób – do takich zmian – przygotowują się aktorzy? Warsztaty, odbędą się podczas próby do spektaklu „Hamlet”.

 • 28 listopada, godz. 10:00.
  MOS

Prowadzenie:
Marcin Chlanda – scenograf, reżyser światła i multimediów, specjalista ds. rozwiązań technicznych dla teatru.

SCENOGRAFIA W 3D. MATERIA

Warsztatywprowadzą uczestników w świat animacji 3D. Prowadzący zaprezentuje program, który wykorzystuje do realizacji scenografii: od koncepcji, przez wirtualną budowę poszczególnych elementów, aż do przeniesienia swojej wizji na scenę. Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o scenografie do spektakli, które zostały wystawione na dużej scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego i w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Uczestnicy warsztatów, będą mogli zobaczyć, na ile dekoracje, które zostały zmaterializowane na scenie, odpowiadają swoim pierwowzorom, wykonanym w technologii 3D. Czy wirtualna scenografia to już w teatrze standard, czy raczej melodia przyszłości? 

 

GRUDZIEŃ

 • 10 grudnia, godz. 16:00.
  Dom Rzemiosł Teatralnych, ul Radziwiłłowska 3

Prowadząca:
Małgorzata Szydłowska – scenografka, wicedyrektorka Teatru Łaźnia Nowa, kuratorka i pomysłodawczyni cyklu edukacyjnego „Myśląca ręka”.

 

PROMOCJA WYDAWNICTWA „Myśląca Ręka” 2017-2020

Wydawnictwo ukaże się w formie książkowej. Będzie zawierało dokumentację projektu: kalendarium dotychczasowych działań warsztatowych i edukacyjnych, dokumentację fotograficzną, wywiady przeprowadzone z rzemieślnikami pracującymi w Teatrze im. J. Słowackiego przybliżające ich sylwetki i tajniki ich rzemiosła, opracowania naukowe i wnioski badawcze, opracowane na podstawie ankiet (pkt. 4) oraz teksty autorytetów z dziedziny teatru.

Wśród autorów, których teksty ukażą się w wydawnictwie, znajdą się m.in.:

Prof. Małgorzata Sugiera – profesor w Katedrze Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Wydziału Dramatu i Reżyserii.  

Prof. Paweł Dobrzycki – scenograf teatralny, architekt i malarz. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Prof. Diana Poskuta – Włodek, teatrolog, która aktualnie sprawuje opiekę nad archiwum Teatru im. Juliusza Słowackiego.

Maciej Wojtyszko – reżyser teatralny i filmowy, pisarz, autor sztuk.

Wydawnictwo będzie również zawierało słowniczek podstawowych terminów teatralnych i przedmiotów, które znalazły się w scenariuszach prowadzonych warsztatów, tj.: kulisy, kreza, kurtyna, zapadnia, interkom, proscenium i wiele innych.

Planowany nakład – 300 egzemplarzy. Publikacja będzie bezpłatnie dystrybuowana w teatrach i innych instytucjach kultury w całej Polsce.

Część publikacji będzie stanowiło kalendarium warsztatów, które odbyły się w Teatrze w Krakowie im J. Słowackiego w latach 2017-2020, których scenariusze opracowała Małgorzata Szydłowska, kuratorka projektu „Myśląca Ręka”. W ramach cyklu zrealizowano 60 scenariuszy warsztatów.  W wydawnictwie znajdzie się foto-galeria wraz z opisem tematów z którymi zapoznali się uczestnicy warsztatów.

Sylwetki rzemieślników teatru przybliżą wywiady i rozmowy, przeprowadzone z pracownikami zaplecza Teatru w Krakowie im. J. Słowackiego w latach 2017-2020.

W wydawnictwie znajdzie się również opracowanie historyczne, ukazujące rolę Teatru im J. Słowackiego w edukacji rzemieślników teatralnych na początku XX-tego wieku.

 

POSUMOWANIE WARSZTATÓW BADAWCZYCH

STAN DRAMATYCZNY. Zawody teatralne wymierają.

Na spotkanie i panel dyskusyjny zostaną zaproszeni dyrektorzy teatrów dramatycznych, którzy wzięli udział w ankiecie badawczej, dotyczącej „Stanu rzemiosła teatralnego w Polsce.”
BĘDĄ TO DYREKTORZY:

Teatru im Stefana Żeromskiego w Kielcach, Teatru Polskiego we Wrocławiu, Teatru Polskiego w Bielsko-Białej, Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Powszechnego z Łodzi, Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatru Ludowego w Krakowie, Teatru Starego w Krakowie, Teatru Bagatela w Krakowie.

W dyskusji udział wezmą:

Maciej Wojtyszko - reżyser

Prof. Lech Śliwonik – przewodniczący Rady ds. Instytucji Kultury w MKiDZN, znawca polityki kulturalnej)

Prof. Paweł Dobrzycki – dziekan Wydziału Scenografii ASP w Warszawie Krystian Lupa – reżyser teatralny, scenograf

Krzysztof Głuchowski – dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego

Robert Talarczyk – dyrektor Teatru śląskiego w Katowicach

Małgorzata Bogajewska – dyrektor Teatru Ludowego w Krakowie

Moderatorami spotkania będą: Łukasz Drewniak i Jacek Wakar – krytycy teatralni

GOŚCIE SPECJALNI

Rzemieślnicy teatralni, najstarsi fachowcy z zaproszonych teatrów: krawcowe, stolarze, tapicerzy.

Goście i uczestnicy Festiwalu Boska Komedia.

Spotkanie Odbędzie się w Domu Rzemiosł Teatralnych, gdzie mieści się wystawa „Myśląca ręka”.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.