EN
image/svg+xml

Rozstrzygnięcie Programu "Filmoteka Małopolska" - Edycja 2019

W ramach Programu „Filmoteka Małopolska” edycja 2019 roku wpłynęło 89 zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi formalne i zostały poddane ocenie merytorycznej.

Zgodnie z procedurą przyjętą w Regulaminie Projektu Filmoteka Małopolska, na posiedzeniu w dniu 14 maja 2019 r. Jury Programu w składzie:

  • Krzysztof Gierat – Dyrektor KFF - przewodniczący jury;
  • Wojciech Grzeszek – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego;
  • Kazimierz Barczyk - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego;
  • Jan Duda – Radny Województwa Małopolskiego;
  • Jan Truś - kierownik Zespołu ds. Aktywności Kulturowej w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • Anna Wydra - producent filmowy;
  • Anita Piotrowska - krytyk filmowy.

podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania w postaci wkładu koprodukcyjnego dla 18 produkcji filmowych na łączną kwotę 579 000 zł oraz dla 23 notacji na łączną kwotę 91 000 zł.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy!

Z podmiotami, których produkcje zostały rekomendowane do  dofinansowania, pracownik Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie skontaktuje się w celu uzgodnienia szczegółów umów o współpracy.

Pozostałych uczestników prosimy o odbiór złożonych wniosków.

Wykaz produkcji i realizujących je podmiotów oraz wysokość przyznanego wkładu koprodukcyjnego  w ramach Programu "Filmoteka Małopolska” w załączniku >>

 

*

 

Wojciech Grzeszek - korektor, specjalista ds. organizacji zarządzania w Drukarni Narodowej w Krakowie. Od IX 1980 w „Solidarności”; działacz podziemny, samorządowiec. Doprowadził do odzyskania majątku „S” Regionu Małopolska utraconego po wprowadzeniu stanu wojennego. Obecnie Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Kazimierz Barczyk polski prawnik, sędzia i adwokat, polityk oraz samorządowiec. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w okresie rządu Jerzego Buzka, poseł na SejmIiIII kadencji, zastępca przewodniczącego i sędzia Trybunału Stanu, współtwórca i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów MałopolskiFederacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Obecnie Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Jan Tadeusz Duda – polski inżynier elektrotechnik, informatyk i samorządowiec. Profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Obecnie Radny Województwa Małopolskiego.

Jan Truś - kierownik Zespołu ds. Aktywności Kulturowej w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, absolwent UJ – specjalizacja zarządzanie kulturą, wcześniej wieloletni dyrektor samorządowych instytucji kultury w powiecie bocheńskim, animator lokalnego życia kulturalnego.

Krzysztof Gierat– polski działacz kulturalny, z wykształcenia filmoznawca. Współtwórca Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego, prezes Krakowskiej Fundacji Filmowej, inicjator Festiwalu Filmu Niemego. W latach 1993–1994 wiceprezydent Krakowa[1]. Członek Polskiej Akademii Filmowej oraz Europejskiej Akademii Filmowej]. Jest laureatem nagrody im. Wyspiańskiego, nagrody miesięcznika "Kino", czy nagrody Przewodniczącego Komitetu kinematografii Laterna Magica. Za Festiwal Kultury Żydowskiej w 2003 roku został wyróżniony honorową nagrodą "Kowadła" Krakowskiego Stowarzyszenia Kuźnica[5], a w 2004 roku Statuetką Felka.

Marta Wydra - Producent filmowy, wcześniej także kierownik produkcji. Właścicielka firmy produkcyjnej OtterFilms. W latach 2014-2017 członek Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Producent wielokrotnie nagradzanych filmów na festiwalach międzynarodowych m. in. „Krew Boga”, „Komunia” „Efekt Domina”, „Królik po berlińsku” (nominacja do Oskara).

Anita Piotrowska - krytyk filmowy „Tygodnika Powszechnego”. Pisuje także do pisma „EKRANy”, „Kino” i miesięcznika psychologicznego „Charaktery”. Jest współautorką takich publikacji jak: „Panorama kina najnowszego”, „Szukając von Triera”, „Encyklopedia kina”, „Encyklopedia filmu religijnego”, „Nowe kino Turcji” czy „Polish Cinema Now!”. Jest członkinią Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI. Była jurorką licznych festiwali w kraju i za granicą (m.in. KarloveVary, Stambuł, Moskwa, Ankara, Oberhausen, Hong Kong, Kair, T-Mobile Nowe Horyzonty, Off Plus Camera, PlaneteDoc).

Pracuje też dla Krakowskiego Festiwalu Filmowego, współtworząc jego program dokumentalny. W 2014 roku otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krytyka filmowa.