EN
Jest to grafika rysowana czarną kreską na białym tle. Twarz Stanisława Wyspiańskiego zarysowana pojedynczymi, przerywanymi liniami. Grafika podpisana literami drukowanymi w trzech wersach wpisanych w kształt prostokąta: Stowarzyszenie pisane cienką linią, im. Stanisława Wyspiańskiego pogrubione.

Rusza III edycja Stypendium Stanisława Wyspiańskiego

Główna nagroda to 12 ooo zł, a wszyscy finaliści zostaną zaproszeni do programu mentoringowego. Jeśli jesteś pomiędzy 18 a 26 rokiem życia i zmieniasz otaczający cię świat - aplikuj. Zgłoszenia przyjmowane są do 28 listopada 2020 r.

Wszystkie informacje znajdziesz na stornie: www.stypendiumwyspianskiego.pl 


DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?
Stypendium kierujemy do osób w wieku 18-26 lat, aktywnych zarówno w swojej szkole czy na uczelni, ale także w przestrzeni społecznej. Do osób, które poruszają swoje środowisko społeczne i otoczenie, zarażają do swoich pasji innych. Do pasjonatów nauk ścisłych, a także do humanistów, młodych adeptów przedsiębiorczości i nowych technologii. Do wszystkich, którzy idą pod prąd. Którzy mierzą wyżej…

KRYTERIA
Fundacja wspiera osoby unikalne, chodzące swoimi ścieżkami, trudne do zaszufladkowania które wnoszą pozytywną różnicę w swoje otoczenie.

JEŻELI:
Jesteś utalentowan(ą)ym nonkonformist(k)ą, odważnie realizując(ą)ym swoje pasje które służą innym.
Masz inicjatywę i determinację, jesteś przedsiębiorcz(a)y.
Tworzysz lub działasz, pobudzając innych do myślenia, aktywności, współpracy. Jesteś w wieku między 18 a 26 lat. To stypendium jest stworzone z myślą o Tobie.

PRZY PRZYZNAWANIU STYPENDIUM, KAPITUŁA BIERZE POD UWAGĘ PROWADZONE PRZEZ CIEBIE:

 • Działania mające na celu aktywizowanie, organizowanie i zrzeszanie innych na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego.
 • Działania które uświadamiają i odważają innych, czyniąc społeczność i otoczenie bogatszą i lepszą.
 • Projekty i wydarzenia, które przełamują schematy, są odważne i konsekwentne w wydobywaniu na światło dzienne spraw ważnych/trudnych.
 • Aktywności, które wzbogacają życie szkoły, uczelni, społeczności lokalnej czy międzynarodowej.
 • Działania i dokonania o charakterze naukowym, artystycznym, społeczno-kulturalnym, sportowym – bez pierwszeństwa w odniesieniu do którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin.


Pomogą nam listy referencyjne od osób z Tobą współpracujących, osobistości i autorytetów w dziedzinie, czy innych osób fizycznych lub organów reprezentujących osoby prawne lub instytucje.

Ma dla nas znaczenie czy równocześnie oprócz pasji, rozwijasz swój potencjał i wiedzę. Czy bierzesz udział w konkursach, olimpiadach lub innych formach rywalizacji/ współzawodnictwa. Nie jest dla nas istotne czy jesteś ich laureat(ką)em, czy zdobywcą(czynią) nagród lub wyróżnień.

Będziemy oceniać Twoje dokonania biorąc pod uwagę okres ostatnich 24 miesięcy jakie poprzedzają niniejszą edycję Konkursu.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
W edycji programu 2020/2021 wysokość stypendium wynosi 12 000 złotych i jest wypłacone jednorazowo. Stypendysta otrzyma całą kwotę przelewem na
konto. Podatki opłaci Organizator.

TERMINY

 • 14.10.2020 – ogłoszenie i start konkursu,
 • 28.11.2020 – koniec przyjmowania aplikacji,
 • 15.01.2021 – ogłoszenie wyników

  ZGŁOSZENIE KANDYDATURY
  Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz online
  www.stypendiumwyspianskiego.pl