EN
W centralnej części dłoń kobiety. Palce ułożone ma jako znak Victorii, symbol zwycięstwa. Zdjęcie jest w ciepłych kolorach. Dłoń kobiety jest delikatna. Tłem jest rozmazana flaga Ukrainy. W górnej części poziomy pasek koloru niebieskiego w dolnej części poziomy pasek koloru żółtego.

Solidarni z UKRAINĄ

26.02.2022

W niedzielę 27.02.2022 o godz. 19:00, na Dużej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, odbył się koncert Solidarni z UKRAINĄ, który był transmitowany na naszym kanale Facebook.

Tuż za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie, trwa wojna. Ukrainki i Ukraińcy boleśnie doświadczają barbarzyńskiej agresji ze strony putinowskiej Rosji. Atak na wolną Ukrainę jest atakiem na Europę. Na nasze wartości, na nasze bezpieczeństwo, na nas wszystkich. Nie możemy zamykać oczu i ust na to, co się tam dzieje. Patrzmy więc i głośno deklarujmy naszą solidarność i wsparcie dla dumnego i tak bliskiego nam narodu ukraińskiego.

W teatrze, możemy – i powinniśmy – wypowiadać się za pomocą sztuki. Dlatego zorganizowaliśmy dla Państwa niezwykły koncert, podczas którego śpiewaliśmy i mówiliśmy o wojnie, niepewności, ale też o nieustającej potrzebie wolności i pokoju oraz o głębokiej wierze w drugiego człowieka. Na scenie wystąpili artyści Teatru Słowackiego oraz ukraińscy i polscy przyjaciele. Udział aktorów i zespołu technicznego był dobrowolny i charytatywny.

Podczas koncertu polsko – ukraińska fundacja Zustricz przygotowała kwestę na rzecz Ukrainy. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wsparcie dla przybywających do Krakowa z zajętej wojną Ukrainy uchodźców.


Dyrekcja i Zespół Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

 

 

Солідарні з Україною

Прямо за нашим східним кордоном, в Україні, йде війна. Українці болісно переживають варварську агресію з боку путінської Росії. Напад на вільну Україну – це напад на Європу. На наші цінності, на нашу безпеку, на нас всіх. Ми не можемо закрити очі й мовчати, щодо того, що там відбувається. Ми не можемо залишатися байдужими.

Тому ми рішуче засуджуємо варварські дії російських військ і голосно заявляємо про нашу солідарність і підтримку такого дорогого нам гордого українського народу.

Дирекція та Колектив Театру ім. Юліуша Словацького в Кракові