EN

Święto Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości wspominamy wielkiego Przyjaciela Naszego Teatru - Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Bywał w naszym Teatrze często i chętnie. Gdy 25 grudnia 1909 obejrzał  Noc listopadową Wyspiańskiego z Ireną i Ludwikiem Solskimi, Józefem  Węgrzynem, Stanisławą Wysocką, napisał: „Byłem  na Nocy listopadowej. Szalona rzecz i jak gdyby dla mnie napisana, żeby mnie wzruszyć do łez lub rozpalić do szału".

Podczas I wojny światowej do Legionów pod wodzą Piłsudskiego wstąpiło wielu naszych aktorów - m.in. Zygmunt Nowakowski, Antoni Siemaszko, Karol Adwentowicz, Leonard Bończa-Stępiński, Jan Kochanowicz,  Włodzimierz  Kosiński.  Podczas odwiedzin w Teatrze Marszałek odwiedzał za sceną swoich żołnierzy-artystów.

Po ogłoszeniu Aktu Trzech Cesarzy 5 listopada 1916 zapowiadającego powstanie wolnej Polski  - jak podawał „Czas”: „W  jednej  z lóż udekorowanych pięknie kwieciem, zajął miejsce brygadier Piłsudski, legioniści zaś licznie przybyli na przedstawienie, zajęli miejsca na balkonie. Teatr dosłownie wypełniony był po brzegi, legioniści zaś zgotowali kilkakrotnie gorącą owację komendantowi Piłsudskiemu. Na widowni przez cały czas przedstawienia panował niezwykle podniosły    patriotyczny nastrój. Podczas sceny bitwy Racławickiej publiczność wstała i odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego”.

P.W.

Na zdjęciu: Józef Piłsudski na uroczystym przedstawieniu w Teatrze im. J. Słowackiego z okazji ogłoszenia Aktu 5 listopada 1916 r.