EN
Na zdjęciu dłonie przy maszynie do szycia. Pod dłońmi jest jasny materiał w drobne kropki. Obok nich na stole znajduje się maszyna do szycia, linijka, nożyczki i inne przyrządy do szycia. Nad maszyną jest lampka. Stół jest jasny.

Wydawnictwo „Myśląca Ręka” 2017-2020

10.12.2020

10 grudnia to data premiery książki o rzemiośle teatralnym pt. "Myśląca ręka 2017-2020".

Pobierz książkę w formie pdf-a >

Wydawnictwo w formie książkowej. Zawiera dokumentację projektu: kalendarium dotychczasowych działań warsztatowych i edukacyjnych, dokumentację fotograficzną, wywiady przeprowadzone z rzemieślnikami pracującymi w Teatrze im. J. Słowackiego przybliżające ich sylwetki i tajniki ich rzemiosła, opracowania naukowe i wnioski badawcze, opracowane na podstawie ankiet (pkt. 4) oraz teksty autorytetów z dziedziny teatru.

Wśród autorów, których teksty ukażą się w wydawnictwie, znajdą się m.in.:

  • Małgorzata Szydłowska - scenografka, pomysłodawczyni i kuratorka cyklu edukacyjnego „Myśląca ręka”. Autorka aranżacji wystawy Myśląca ręka zrealizowanej w Domu Rzemiosł Teatralnych w Krakowie (2017). 
  • Prof. Diana Poskuta – Włodek, teatrolog, która aktualnie sprawuje opiekę nad archiwum Teatru im. Juliusza Słowackiego.
  • Maciej Wojtyszko – reżyser teatralny i filmowy, pisarz, autor sztuk.
  • Prof. Paweł Dobrzycki – scenograf teatralny, architekt i malarz. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Zdjęcie przedstawia okładkę książki. Na okładce jest bardzo rozmazane, ciemne zdjęcie przedstawiające różne postacie i jedna, białą maskę. Na tym tle w lewym górnym rogu jest czarny logotyp Teatr w Krakowie. W prawym, dolnym rogu jest napis MYŚLĄCA RĘKA 2017-2020. Okładka ma niebieską obramówkę.

Wydawnictwo zawiera słowniczek podstawowych terminów teatralnych i przedmiotów, które znalazły się w scenariuszach prowadzonych warsztatów, tj.: kulisy, kreza, kurtyna, zapadnia, interkom, proscenium i wiele innych.

Planowany nakład – 300 egzemplarzy. Publikacja będzie bezpłatnie dystrybuowana w teatrach i innych instytucjach kultury w całej Polsce.

Część publikacji będzie stanowiło kalendarium warsztatów, które odbyły się w Teatrze w Krakowie im J. Słowackiego w latach 2017-2020, których scenariusze opracowała Małgorzata Szydłowska, kuratorka projektu „Myśląca Ręka”. W ramach cyklu zrealizowano 60 scenariuszy warsztatów.  W wydawnictwie znajdzie się foto-galeria wraz z opisem tematów z którymi zapoznali się uczestnicy warsztatów.

Sylwetki rzemieślników teatru przybliżą wywiady i rozmowy, przeprowadzone z pracownikami zaplecza Teatru w Krakowie im. J. Słowackiego w latach 2017-2020.

W wydawnictwie znajdzie się również opracowanie historyczne, ukazujące rolę Teatru im J. Słowackiego w edukacji rzemieślników teatralnych na początku XX-tego wieku.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.