EN
image/svg+xml

Biuro Informacji i Rezerwacji Biletów

Biuro Informacji i Rezerwacji Biletów
31-023 Kraków, pl. Św. Ducha 1
tel. + 48 12 424 45 28, + 48 12 424 45 25;
fax + 48 12 422 40 22 
e-mail: bilet@teatrwkrakowie.pl 

Kasa Biletowa
tel. + 48 12 424 45 26

Kancelaria
tel. + 48 12 424 45 16 
fax + 48 12 424 45 06 
e-mail: kancelaria@teatrwkrakowie.pl