EN

Biuro Informacji i Rezerwacji Biletów

Biuro Informacji i Rezerwacji Biletów
31-023 Kraków, pl. Św. Ducha 1; czynne w godz. 9:00 - 14:00 od pn-pt.
tel. + 48 12 424 45 25; 12 424 45 28; 
e-mail: bilet@teatrwkrakowie.pl 

Kasa Biletowa
tel. + 48 12 424 45 26

Kancelaria
tel. + 48 12 424 45 16 
e-mail: kancelaria@teatrwkrakowie.pl 

MOS
tel. + 48 12 306 78 44 14
tel. + 48 12 306 78 43 13